Najväčšie stavebné firmy v SR (etrend, detailne)

re-print článkov týkajúcich sa problematiky diaľnic a rýchlostných komunikácií

Najväčšie stavebné firmy v SR (etrend, detailne)

Odoslaťod Dialniciar » 26. Mar 2007 17:30

http://www.metrostav.sk/sk/aktuality/ak ... ail?id=153


Najväčšie stavebné firmy v SR

dátum: 22. 3. 2007


(Trend; 12; Redakcia)

n - nedostupný údajAk nie je uvedené inak, uvedené Finančný rok sú individuálne údaje podľa slovenských účtovných štandardov5 spoločnosti sa od roku 2006 nezhoduje s kalendárnym, pre porovnateľnosť s rokom 2005 sú uvedené údaje za kalendárny rok. Zisk pred zdanením za rok 2006 je Do 2. februára 2006 Ka Invest, a.s., uvedený len za 9 mesiacov4 Údaje sú konsolidované podľa slovenských účtovných štandardov za Bratislava3 spoločnosti Ingsteel, s.r.o., Bratislava, Ingsteel-Al, s.r.o., Bratislava, Do 31. decembra Alusteel, s.r.o., Žiar nad Hronom a Ingsteelstav, s.r.o., Senec2 Údaje sú individuálne podľa 2006 Strabag, a.s., organizačná zložka, Bratislava1 medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo IFRS

Výroba (tis. Sk) Zmena (%) Tržby spolu (tis. Sk) Zmena (%) Zisk pred zdanením (tis. Sk) Zmena (%)

2006 2005 2006/05 2006 2005 2006/05 2006 2005 2006/05

1. Doprastav, a.s., Bratislava1 13 204 565 13 333 395 -1,0 12 748 761 12 553 785 1,6 648 856 724 096 -10,4

2. ZIPP Bratislava, s.r.o., Bratislava 5 983 327 5 525 098 8,3 6 662 118 5 597 959 19,0 250 000 388 841 -35,7

3. Váhostav - SK, a.s., Žilina 4 743 540 3 132 704 51,4 4 669 709 3 134 895 49,0 130 201 105 324 23,6

4. Strabag, s.r.o., Bratislava2 3 962 040 2 861 165 38,5 3 968 335 2 852 991 39,1 241 753 189 678 27,5

5. Hornex, a.s., Bratislava 2 332 502 1 228 295 89,9 2 320 925 1 232 968 88,2 191 435 112 967 69,5

6. Skanska BS, a.s., Prievidza 2 330 733 2 347 789 -0,7 2 231 172 2 317 181 -3,7 113 355 126 028 -10,1

7. Eurovia-Cesty, a.s., Košice 2 306 117 1 970 763 17,0 2 283 076 1 971 679 15,8 135 886 137 312 -1,0

8. Skybau, s.r.o., Žilina 2 088 858 1 767 856 18,2 2 097 618 1 765 103 18,8 204 785 177 403 15,4

9. Metrostav SK, a.s., Bratislava 2 061 101 1 286 777 60,2 2 053 711 1 271 152 61,6 67 109 62 487 7,4

10. Elektrovod Holding, a.s., Bratislava 1 940 093 1 529 311 26,9 1 907 114 1 560 054 22,2 91 771 33 427 174,5

11. Cesty Nitra, a.s., Nitra 1 892 688 1 799 547 5,2 1 866 719 1 772 990 5,3 96 664 92 823 4,1

12. IN VEST, s.r.o., Šaľa 1 384 169 1 241 602 11,5 1 365 843 1 165 783 17,2 124 217 152 270 -18,4

13. Ingsteel, s.r.o., Bratislava3 1 199 624 952 296 26,0 1 199 650 950 065 26,3 26 423 22 170 19,2

14. Sibamac, a.s., Bratislava 1 119 000 1 510 580 -25,9 1 089 000 1 548 031 -29,7 5 159 20 642 -75,0

15. Trnavská stavebná spoločnosť, a.s., Trnava 1 072 151 829 920 29,2 1 049 607 817 485 28,4 52 831 42 861 23,3

16. Reding, a.s., Bratislava 1 027 000 1 070 421 -4,1 n 819 971 n n 17 840 n

17. Stamart Martin, s.r.o., Martin 1 019 077 873 324 16,7 1 013 064 1 023 386 -1,0 34 009 -67 244 -

18. Chemkostav, a.s., Michalovce 943 000 761 756 23,8 920 000 778 485 18,2 87 631 84 892 3,2

19. Eltra, s.r.o., Košice 929 651 483 267 92,4 929 651 483 267 92,4 87 240 25 356 244,1

20. ViOn, a.s., Zlaté Moravce 899 061 666 147 35,0 1 349 205 1 179 182 14,4 21 898 70 935 -69,1

21. Tchas, s.r.o., organizačná zložka, Bratislava 828 556 661 775 25,2 785 234 599 311 31,0 72 620 35 419 105,0

22. Dynamik Holding, a.s.,Nitra 765 136 598 931 27,8 765 136 598 931 27,8 41 941 24 569 70,7

23. Tubau, a.s., Bratislava4 761 585 n n 729 992 n n 35 955 n n

24. Euro-Building, a.s., Bratislava 719 240 863 988 -16,8 771 911 823 131 -6,2 41 262 85 354 -51,7

25. Keraming, a.s., Trenčín 680 267 1 018 661 -33,2 680 267 1 018 661 -33,2 25 581 48 407 -47,2

26. PSJ Hydrotranzit, a.s., Bratislava 648 562 515 081 25,9 648 451 513 501 26,3 18 213 2 966 514,1

27. Vod-Eko, a.s., Trenčín 631 964 561 981 12,5 573 169 557 155 2,9 19 172 17 468 9,8

28. Goldbeck, s.r.o., Bratislava 591 777 433 691 36,5 591 777 433 691 36,5 47 502 29 776 59,5

29. ABC Klíma, s.r.o., Bratislava 588 977 412 971 42,6 663 231 517 121 28,3 39 712 37 796 5,1

30. Stavoindustria Lipt. Mikuláš, a.s., Liptovský Mikuláš 564 095 416 912 35,3 529 740 506 231 4,6 8 102 5 814 39,4

31. Prefa Sučany, a.s., Sučany 508 229 580 432 -12,4 667 577 696 949 -4,2 4 642 10 975 -57,7

32. Bala, a.s., Holice 474 433 311 818 52,2 492 316 325 115 51,4 23 273 3 880 499,8

33. Arprog, a.s., Poprad 441 522 365 046 20,9 431 600 368 434 17,1 51 400 39 353 30,6

34. Semos, s.r.o., Prešov 421 300 180 000 134,1 435 500 194 400 124,0 5 900 2 070 185,0

35. Vodohospodárske stavby - ekologický podnik, a.s., Bratislava 412 193 245 746 67,7 407 826 255 884 59,4 5 828 1 379 322,6

36. Pienstav, a.s., Stará Ľubovňa 356 116 316 414 12,5 342 127 327 175 4,6 n 1 983 n

37. Remeslo stav, s.r.o., Žiar nad Hronom 353 376 246 863 43,1 354 963 248 384 42,9 7 366 5 429 35,7

38. Dunstav D.S., s.r.o., Malé Dvorníky 343 801 246 234 39,6 318 963 227 187 40,4 10 357 1 845 461,4

39. OTYK invest, s.r.o., Bratislava 330 907 256 300 29,1 330 907 224 546 47,4 11 205 10 196 9,9

40. Mijas, s.r.o., Banská Bystrica 304 312 221 219 37,6 300 601 214 815 39,9 4 777 4 445 7,5

41. HBH, a.s., Považská Bystrica 301 602 302 432 -0,3 281 689 280 256 0,5 15 300 13 426 14,0

42. Lumen SR, a.s., Košice 275 000 232 000 18,5 280 000 245 000 14,3 n n n

43. Tessera, s.r.o., Bratislava 235 295 72 572 224,2 235 295 72 572 224,2 7 346 2 491 194,9

44. Nevitel, a.s., Dunajská Streda 235 105 230 952 1,8 235 982 234 762 0,5 9 185 38 230 -76,0

45. Slovpanel, a.s., Žilina 225 878 228 729 -1,2 221 061 232 288 -4,8 4 463 17 461 -74,4

46. Hílek a spol., a.s., Senica 223 313 200 667 11,3 659 124 668 078 -1,3 835 459 81,9

47. SVIP, s.r.o., Košice 216 038 147 677 46,3 n 154 925 n 3 450 9 132 -62,2

48. APS Alkon, a.s., Spišská Nová Ves 215 761 204 658 5,4 215 888 204 658 5,5 331 5 338 -93,8

49. Scorp, s.r.o., Michalovce 198 047 237 043 -16,5 198 299 237 115 -16,4 4 998 4 898 2,0

50. Stavoterm Michalovce, s.r.o, Michalovce 182 810 213 658 -14,4 172 419 210 101 -17,9 2 337 2 214 5,6

51. Lesostav Nitra, a.s., Nitra 175 035 98 040 78,5 173 052 92 824 86,4 24 352 4 649 423,8

52. Stavoindustria HSV, s.r.o., Slovenská Ľupča 171 200 68 800 148,8 171 200 68 800 148,8 8 200 970 745,4

53. Klimatech, s.r.o., Piešťany5 167 279 143 593 16,5 175 172 153 606 14,0 6 888 8 359 -17,6

54. HM Košice, s.r.o., Košice 118 704 228 422 -48,0 118 673 228 340 -48,0 2 769 3 357 -17,5

55. MV Staving, a.s., Prievidza 110 505 104 366 5,9 107 991 102 081 5,8 3 808 4 885 -22,0

56. TM-Stav, s.r.o., Dunajská Streda 107 434 152 943 -29,8 142 639 163 901 -13,0 1 650 573 188,0

57. Hromada, s.r.o., Majerovce 65 758 91 584 -28,2 65 174 90 941 -28,3 -6 138 -

58. Team, s.r.o., Banská Bystrica 52 872 115 390 -54,2 55 619 117 493 -52,7 13 331 6 541 103,8

59. Cestné stavby, a.s., Banská Bystrica 45 849 69 766 -34,3 66 685 87 644 -23,9 108 1 713 -93,7

Inžinierske stavby, a.s., Košice n 6 983 600 n n 6 513 119 n n 149 064 n

PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavila TREND Analyses

© 2005 Metrostav, člen DDM Group
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Naspäť na 2007

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 2 hostí.