Záchytné bezpečnostné zariadenia

sekcia, ktorá sa venuje popisu technických aj netechnických záležitostí, postupov a pojmov dotýkajúcich sa infraštruktúry

Moderátor: Moderátori

Záchytné bezpečnostné zariadenia

Odoslaťod Honda » 31. Jan 2007 11:42

Cestné záchytné systémy

Pro zajištění bezpečnosti provozu se na pozemních komunikacích v místech, kde hrozí zvýšené nebezpečí úrazu (sjetím vozidla, cyklisty nebo pádem chodce z tělesa komunikace, střetnutí motorového vozidla s jiným účastníkem silničního provozu – s jiným vozidlem, chodcem apod. – nebo pevnou překážkou), dále předepisují příslušná bezpečnostní zařízení. Silniční záchytné systémy se navrhují jako svodidla (nebo zábradelní svodidla), tlumiče nárazů, resp. zábradlí.

Zábradlí se navrhuje v místech, kde je ho třeba k ochraně chodců nebo cyklistů před pádem z tělesa komunikace nebo k zabránění jejich vstupu (vjezdu) do jízdního pásu. Zábradlí se aplikuje na mostech, lávkách pro chodce nebo cyklisty, opěrných zdech a propustcích bez přesypávky. Účelem tlumiče nárazu je utlumit kinetickou energii vozidla při zajištění přiměřené bezpečnosti v něm cestujících osob a jiných uživatelů pozemní komunikace. Navrhují se např. před pevnou překážkou, před níž není možné z prostorových důvodů umístit svodidlo, nebo před kterou nelze provoz chránit jiným vhodným způsobem a slouží výhradně k zadržení osobních vozidel.

Svodidla jsou základním typem silničních záchytných systémů. Mají zadržet a přesměrovat neovládané vozidlo, tzn. zajistit přiměřenou bezpečnost cestujících v něm a jiných uživatelů pozemní komunikace, ale současně i ochránit okolí pozemní komunikace. Navrhují se převážně na silnice a dálnice, na místní komunikace méně často. Osazují se buď na vnější straně (na nezpevněné části krajnice – viz obr. 2), nebo ve středním dělicímpásu směrově rozdělených komunikací (obr. 3). Prostor, do kterého se umísťují, musí být dostatečně široký. Do místa předpokládané deformace za svodidlem se nesmí ani dodatečně umísťovat žádné pevné překážky.

Tento bezpečnostní prvek se obecně dává do všech nebezpečných míst, avšak vždy tak, aby nebránil požadovanému rozhledu. Důvodem potřeby návrhu je obvykle vysoký násyp zemního tělesa, event. strmé sklony jeho svahů. Revidovaná ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic pro tento případ zavedla nový „spolehlivostní“ přístup, ve kterém se požadavky na vybavení komunikace svodidly zohledňují podle „důležitosti“ cesty, tzn. že se rozdělují na „více“ (dálnice a rychlostní silnice) a „méně“ důležité (ostatní silnice) – viz obr. 4. Svodidlo se dále navrhuje podél všech blízko ležících vodních toků a nádrží, hlubokých příkopů nebo příkopů s nebezpečným tvarem koryta, podél blízko ležících (rozhodující vzdálenost překážky se stanovuje opět v závislosti na důležitosti komunikace) souběžných pozemních komunikací nebo železničních tratí a podél všech pevných překážek (stromy, sloupy, budovy apod.).

Na úsecích silnic s nejvýše dovolenou (trvale předpokládanou) rychlostí 60 km/h a nižší lze od osazení v některých případech upustit, nebo vzdálenost překážky od hrany koruny snížit až na 50 %. Svodidlo se dále aplikuje na všech mostech, opěrných zdech, v podjezdech PK, nad propustky atd.

Z hlediska zkoušení a navrhování se svodidla dělí na „schválená“ a „jiná“. Schválená jsou taková, která akceptovalo ministerstvo dopravy jako záchytné systémy pro použití na PK. Jiná jsou individuálně navržená, nejčastěji staticky posouzená podle návrhových norem jako nosné konstrukce. Pro schvalování pro použití na PK se zavádí (podle TP 114 Svodidla na PK) tzv. úroveň zadržení. Je to ověřená velikost bočního nárazu vozidlem, kterému je svodidlo schopné vzdorovat, aniž by ho vozidlo – při zajištění požadované hodnoty prudkosti nárazu a přijatelnosti chování – překonalo.

Zdroj: http://www.silnice-zeleznice.cz/index.php?clanek=559

Ide o normy EÚ presadzované postupne aj do legislatívy EÚ.
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Re: Cestné záchytné systémy - zvodidlá

Odoslaťod Honda » 31. Jan 2007 11:48

Honda napísal:Ide o normy EÚ presadzované postupne aj do legislatívy EÚ.


Nedá sa upraviť príspevok taksa opravím takto: na konci má vety má byť skratka SR. :wink:

A už len doplním, že zvodidlo može byť plechové, betónové, drevené a potom sa delí ešte aj na zdvojené a zvýšené. Najčastejšie sa hovorí o plechových zvodidlách. Betónové sú potom skor už len ako časť dialnice - stredný deliaci pás a ten može byť tvorený čímkolvek.

Betónové zvodidlá - new jersey profile
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod Honda » 31. Jan 2007 11:55

Otevíratelná svodidla ve středovém pásu

Struktura zábran je konstruována tak, že lze jednoduše otevřít jeden a více modulů pro rychlý průjezd záchranářů nebo je možné upravit celý systém na poloviny pro převedení jednoho, či obou jízdních pruhů do protisměru. Systém otevřou dva až tři lidé za několik minut, aniž by potřebovali nářadí, techniku nebo speciální školení. Uzavřené funguje jako normální svodidlo podle provedených testů ENV 1317-4, úroveň zadržení H2, třída A.

Publikováno: 31. 10. 2006

Dálnice, silnice I. třídy a obecně obousměrné vozovky jsou chráněny pevnou zádržnou bariérou instalovanou uprostřed mezi jízdními pruhy. Tyto zábrany jsou vyrobeny buď z betonu, typ New Jersey, nebo jsou kovové – nejznámější a nejpoužívanější z tradice v ČR je typ NH4. Mají schopnost zastavit lehká i těžká motorová vozidla a zároveň poskytnout ochranu cestujícím, kteří se nacházejí uvnitř, v prostoru mezi záchytným bezpečnostním zařízením.

Vodicí stěny jsou ve své linii přerušeny vyasfaltovanými, nebo betonovými zpevněnými plochami – průjezdy v předem stanovených intervalech (v České republice od 0,5 do 2 km). Je-li třeba, umožňují automobilům změnit orientaci jízdy do protisměru nebo otáčení (v případech dopravních nehod, práce na vozovce, dopravních zablokování, při servisní činnosti středisek údržby silnic a dálnic, např. sněžné pluhy). Tyto zpevněné průjezdy jsou obecně známé jako „mezery“ ve svodidlech a jejich délka je v průměru od 40 do 80 m – takto je stavěna třeba dálnice D1.

Četnost výskytu těchto bariérových štěrbin závisí na podmínkách daných prostředím, náročností komunikace na údržbu, množstvím výjezdů z vozovky na konkrétním úseku a na dalších faktorech. Je-li silniční provoz hustý nebo není dostatek výjezdů z trasy, mohou být tyto odstupy velmi blízko sebe – v rozestupech až dvě mezery na 1 km.

Otevíratelná svodidla jsou složená z modulů o délce 4,34 m.

Hustý provoz vyžaduje flexibilní svodidla

Záchytná bezpečnostní zařízení poskytují automobilům ochranu proti nechtěnému překročení středové oblasti vozovky a následnému vjezdu do protisměru. Mezery – nutné prvky na silnici – však narušují souvislost výše zmiňované boční středové ochrany. Taková diskontinuita může být velice nebezpečná při nehodách, kdy se vozidlo otočí o 180 °, nebo tehdy, kdy neúmyslně projede skrze nevyplněný prostor, což se týká jak lehkých, tak těžkých vozidel. Ačkoli jsou takové dopravní havárie velmi výjimečné, v hustém provozu mají naprosto katastrofální následky, protože osádka takový přestupek málokdy přežije.

Ve skutečnosti automobil, který se ocitne mimo kontrolu řidiče a projede skulinou mezi svodidly, se často střetne s jedním, či více vozidly jedoucími v protisměru: součet kinetické energie znamená téměř vždy smrt pro celou osádku. Pokud navíc nejsou konce bariéry na obou stranách zajištěny řádnou ochranou, jako např. klasickým tlumičem nárazu nebo tlumičem terminálu svodidel, stává se, že má dokonce samotný kontakt vozu s těmito koncovými body vážné následky pro cestující.

Odstranit, nebo nahradit mezery mezi svodidly?

Proto bylo zvažováno, zda není lepší tyto mezery kompletně odstranit a nahradit je pevně uchycenými konstrukcemi podobnými klasickým záchytným zařízením. Toto řešení se však neukázalo jako obecně akceptovatelné – v případě vážné dopravní nehody blokující jeden jízdní směr musí být automobily odkloněny do protisměrných jízdných pruhů a pohotovostním vozidlům umožněn rychlý přístup k havárii. Řešením by mohl být systém pro uzavírání svodidlových mezer, který může být v případě nutnosti rychle a jednoduše odstraněn, a současně by poskytoval prvotřídní bezpečí pro cestující. Jelikož se rozpětí štěrbin pohybuje mezi 40 až 80 m, musí být takové řešení schopné přizpůsobit se daným specifickým podmínkám. Stále však musí také absorbovat náraz vozidla a zajistit jeho boční vedení.

Výhodou tohoto systému je snadná manipulace, bez nutnosti disponovat
speciálně vyškolenými pracovníky.

Systém S-A-B je řešením

V případě S-A-B systému jde o mobilní otevíratelná svodidla složená z modulů o délce 4,34 m dovolující klasickou ochranu automobilů ve středovém pásu obousměrných vozovek a zároveň rychlé a snadné otevření pro průjezd záchranných vozidel nebo přesměrování dopravy. Moduly jsou vzájemně spojeny pouze dvěma tyčovými trny z každé strany. Boky segmentu tvoří „třívlnkové“ ocelové svodnice připevněné na rám modulu. Kolečka umožňující pohyb celého zařízení jsou umístěna mezi postranními svodnicemi a jsou spouštěna na povrch při otevírání systému.

S-A-B systém pro uzavírání svodidlových mezer je navržen tak, aby fungoval jako přechod mezi dvěma pevnými bariérami, který zároveň umožňuje pozvolné absorbování nárazu a jeho následné rozptýlení do obou konců se sníženým bočním odklonem a schopností přesměrovat lehké automobily v malém úhlu. Jinak řečeno se jedná o dvoustrannou, na zemi stojící kovovou bariéru spojenou pevnými čepy v každém segmentu a propojenou k již existujícím svodidlům, která absorbují sílu nárazu svými elastickými vlastnostmi a poskytují automobilu vedení (redirektivitu, vrácení zpět do směru jízdy).

Konstrukční řešení otevíratelného zařízení

Struktura konstrukce bariér se skládá ze dvou prohnutých kovových svodnic typu Fracasso na každé straně, uprostřed spojených s rámy se stabilní platformou. Dále můžeme v konstrukci nalézt kotvicí prvky s vyjímatelnými spojkami, které umožňují podle potřeby ručně otevřít celý systém nebo jeho část. Tehdy mohou být jednotlivé segmenty vybaveny kolečky, jež manipulaci usnadňují. Tato relativně velká plastová kolečka o průměru 200 mm se do operativní pozice spouštějí pouze v případě potřeby. Vedle již takto pevného ukotvení celého zařízení k zemi jsou oba jeho konce přichyceny k zábraně pro ještě lepší zajištění stability. Na D1 bylo použito napojení terminálem třívlnkové svodnice na jedno středové betonové New Jersey (NJ), následuje jedno koncové NJ a dále přechodový díl kovový typu NH4 – ten je samozřejmě napojen na bariéru NH4. Betonová NJ svodidla jsou výrobkem firmy SSŽ Praha, závod Řevnice. Toto napojení zajišťuje dokonalý a hlavně hladký průběh linie přechodů ze systému S-A-B na betonové NJ a dále na kovové NH4 zábrany.

Výhody

Při srovnání s jinými fixními nebo polofixními soustavami jsou výhody jednoduše otevíratelného S-A-B poměrně zřejmé:

- Design je identický s již existujícími svodidly, podobnost použitých komponentů tudíž usnadňuje přichycení k takovýmto fixním bariérám.
- Jednoduché spoje bez sklonů k zablokování či obtížné obsluze, s modulem o délce 4,34 m snadno pohybují dvě osoby po vozovce.
- Otevřená konstrukce, která nezachytává sníh či špínu z vozovky, kolečka jsou v klidové poloze vyšroubována – vytažena do těla modulu.
- Nenáročné používání bez nutnosti disponovat speciálně vyškolenými pracovníky, zvláštní technikou či nástroji pro otevření systému – pouze ručně vytáhneme čtyři spojovací čepy, vrátkem vysuneme fixační kůl z pouzdra, šroubovicí spustíme kolečka na povrch a modul je připraven ke snadnému posunu mimo linii (např. tuto akci zvládnou dvě osoby do 5 až 10 minut).
- Flexibilita umožňující přizpůsobit soustavu jakémukoli typu mezer rozdílných délek a použitých typů svodidel – a to jak kovových, tak betonových.
- Nevyžaduje pravidelný generální servis, v případě nehody jsou všechny komponenty snadno opravitelné a nahraditelné.
- Testováno podle Evropských standardů EN 1317-4, kapitola 6, naúroveň H2, třída A (ASI do 1) zaručuje poskytnutí maximální kontroly řízeného provozu na vozovkách.
- Výška konstrukce je 1 100 mm – výborná ochrana proti přesměrování.
- S-A-B byl vyvinut cíleně pro uvedenou oblast použití, a je tedy bezkonkurenční pro ostatní známá záchytná zařízení vyráběná v EU – svou flexibilitou, rozměry, úrovní zadržení H2; podobné mechanizmy jsou pouze modifikací běžných svodidel, a nedosahují proto náročných parametrů daných pro mobilní otevíratelná svodidla.

Výrobcem tohoto systému bezpečnostních otevíracích svodidel je italská firma Snoline. V ČR se s těmito bariérami můžeme setkat na šestnácti místech na dálnici D1 a nově i na D11, kde je instalovala společnost Janev Tábor.

http://www.silnice-zeleznice.cz/index.php?clanek=601

Autor:

- Ing. Tolar Václav

© 2005-2007 KONSTRUKCE Media, s.r.o.
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod konstrukt » 31. Jan 2007 20:31

Na Slovensku boli po prvý krát použité betónové zvodidlá vyrábané priamo na mieste stavby. Vyrábali sa zo strojom Gomaco pomocou formy, vznikali tak súvislé neprerušované zvodidlá podobné typu new jersey ale bez spojov. Používali špeciálnu betónovú zmes, ktorej výrobcom bol TGB Doprastav,a.s. a zhotoviteľom bol Doprastav,a.s. závod Žilina. Realizované boli na stavbe Vtižer-H.Podhradie.
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 28. Dec 2006 23:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Odoslaťod B; » 01. Feb 2007 09:14

Ako sa opravuju?
Obrázok používateľa
B;
administrátor
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 29
Založený: 04. Feb 2005 10:55
Bydlisko: Doma :-) v EU

Odoslaťod wazari » 01. Feb 2007 13:43

doprastavak napísal:Na Slovensku boli po prvý krát použité betónové zvodidlá vyrábané priamo na mieste stavby. Vyrábali sa zo strojom Gomaco pomocou formy, vznikali tak súvislé neprerušované zvodidlá podobné typu new jersey ale bez spojov. Používali špeciálnu betónovú zmes, ktorej výrobcom bol TGB Doprastav,a.s. a zhotoviteľom bol Doprastav,a.s. závod Žilina. Realizované boli na stavbe Vtižer-H.Podhradie.


hm, mna by zaujimalo, ci su nejako "napevno" spojene s konstrukciou vozovky a ako casto je ich konstrukcia prerusena ci uz z dovodu dilatacie ci ineho
Obrázok používateľa
wazari
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3
Založený: 17. Máj 2005 16:12

Odoslaťod konstrukt » 01. Feb 2007 19:36

wazari napísal:
doprastavak napísal:Na Slovensku boli po prvý krát použité betónové zvodidlá vyrábané priamo na mieste stavby. Vyrábali sa zo strojom Gomaco pomocou formy, vznikali tak súvislé neprerušované zvodidlá podobné typu new jersey ale bez spojov. Používali špeciálnu betónovú zmes, ktorej výrobcom bol TGB Doprastav,a.s. a zhotoviteľom bol Doprastav,a.s. závod Žilina. Realizované boli na stavbe Vtižer-H.Podhradie.


hm, mna by zaujimalo, ci su nejako "napevno" spojene s konstrukciou vozovky a ako casto je ich konstrukcia prerusena ci uz z dovodu dilatacie ci ineho
Tieto betonové zvodidlá nie sú napevno spojené z konštrukciou vozovky ani z ničím iným. Výšku majú 1,1 m a môžu byť dlhé podľa požiadavky zákazníka. Myslím,že dilatačná škára bola rezaná každé 2 metre, ale presne to neviem.
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 28. Dec 2006 23:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Odoslaťod Honda » 04. Feb 2007 18:41

doprastavak napísal:
wazari napísal:
doprastavak napísal:Na Slovensku boli po prvý krát použité betónové zvodidlá vyrábané priamo na mieste stavby. Vyrábali sa zo strojom Gomaco pomocou formy, vznikali tak súvislé neprerušované zvodidlá podobné typu new jersey ale bez spojov. Používali špeciálnu betónovú zmes, ktorej výrobcom bol TGB Doprastav,a.s. a zhotoviteľom bol Doprastav,a.s. závod Žilina. Realizované boli na stavbe Vtižer-H.Podhradie.


hm, mna by zaujimalo, ci su nejako "napevno" spojene s konstrukciou vozovky a ako casto je ich konstrukcia prerusena ci uz z dovodu dilatacie ci ineho
Tieto betonové zvodidlá nie sú napevno spojené z konštrukciou vozovky ani z ničím iným. Výšku majú 1,1 m a môžu byť dlhé podľa požiadavky zákazníka. Myslím,že dilatačná škára bola rezaná každé 2 metre, ale presne to neviem.


Bolo to niečo takéto .. :arrow:

http://www.gomaco.com/Resources/worldst ... 307-D3.jpg
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod konstrukt » 04. Feb 2007 20:16

Honda napísal:
doprastavak napísal:
wazari napísal:
doprastavak napísal:Na Slovensku boli po prvý krát použité betónové zvodidlá vyrábané priamo na mieste stavby. Vyrábali sa zo strojom Gomaco pomocou formy, vznikali tak súvislé neprerušované zvodidlá podobné typu new jersey ale bez spojov. Používali špeciálnu betónovú zmes, ktorej výrobcom bol TGB Doprastav,a.s. a zhotoviteľom bol Doprastav,a.s. závod Žilina. Realizované boli na stavbe Vtižer-H.Podhradie.


hm, mna by zaujimalo, ci su nejako "napevno" spojene s konstrukciou vozovky a ako casto je ich konstrukcia prerusena ci uz z dovodu dilatacie ci ineho
Tieto betonové zvodidlá nie sú napevno spojené z konštrukciou vozovky ani z ničím iným. Výšku majú 1,1 m a môžu byť dlhé podľa požiadavky zákazníka. Myslím,že dilatačná škára bola rezaná každé 2 metre, ale presne to neviem.
Áno bolo to presne to isté a okrem tohto stroja Doprastav vlastní podobný stroj firmy Gomaco na pokládku odvodňovacieho žľabu.

Bolo to niečo takéto .. :arrow:

http://www.gomaco.com/Resources/worldst ... 307-D3.jpg
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 28. Dec 2006 23:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Odoslaťod konstrukt » 04. Feb 2007 20:19

doprastavak napísal:
Honda napísal:
doprastavak napísal:
wazari napísal:
doprastavak napísal:Na Slovensku boli po prvý krát použité betónové zvodidlá vyrábané priamo na mieste stavby. Vyrábali sa zo strojom Gomaco pomocou formy, vznikali tak súvislé neprerušované zvodidlá podobné typu new jersey ale bez spojov. Používali špeciálnu betónovú zmes, ktorej výrobcom bol TGB Doprastav,a.s. a zhotoviteľom bol Doprastav,a.s. závod Žilina. Realizované boli na stavbe Vtižer-H.Podhradie.


hm, mna by zaujimalo, ci su nejako "napevno" spojene s konstrukciou vozovky a ako casto je ich konstrukcia prerusena ci uz z dovodu dilatacie ci ineho
Tieto betonové zvodidlá nie sú napevno spojené z konštrukciou vozovky ani z ničím iným. Výšku majú 1,1 m a môžu byť dlhé podľa požiadavky zákazníka. Myslím,že dilatačná škára bola rezaná každé 2 metre, ale presne to neviem.
Áno bolo to presne to isté a okrem tohto stroja Doprastav vlastní podobný stroj firmy Gomaco na pokládku odvodňovacieho žľabu.

Bolo to niečo takéto .. :arrow:

http://www.gomaco.com/Resources/worldst ... 307-D3.jpg
Je to presne ten istý stroj s ktorým Doprastav,a.s. robil tie betónové zvodidlá. Doprastav,a.s vlastní ešte jeden stroj Gomaco na pokládku odvodňovacieho žľabu.
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 28. Dec 2006 23:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Odoslaťod Honda » 04. Feb 2007 21:38

doprastavak napísal:Je to presne ten istý stroj s ktorým Doprastav,a.s.
robil tie betónové zvodidlá. Doprastav,a.s vlastní ešte jeden stroj Gomaco na pokládku odvodňovacieho žľabu.


Dovolil som si takú menšiu zbierku strojov GOMACO dat sem: http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=5983
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod konstrukt » 04. Feb 2007 21:49

Honda napísal:
doprastavak napísal:Je to presne ten istý stroj s ktorým Doprastav,a.s.
robil tie betónové zvodidlá. Doprastav,a.s vlastní ešte jeden stroj Gomaco na pokládku odvodňovacieho žľabu.


Dovolil som si takú menšiu zbierku strojov GOMACO dat sem: http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=5983
A dorbe si spravil, je to výborná firma v tejto oblasti.
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 28. Dec 2006 23:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Odoslaťod Honda » 04. Feb 2007 21:49

doprastavak napísal:
Honda napísal:
doprastavak napísal:Je to presne ten istý stroj s ktorým Doprastav,a.s.
robil tie betónové zvodidlá. Doprastav,a.s vlastní ešte jeden stroj Gomaco na pokládku odvodňovacieho žľabu.


Dovolil som si takú menšiu zbierku strojov GOMACO dat sem: http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=5983
A dorbe si spravil, je to výborná firma v tejto oblasti.


Najlepšia. :wink:
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod konstrukt » 04. Feb 2007 21:56

Honda napísal:
doprastavak napísal:
Honda napísal:
doprastavak napísal:Je to presne ten istý stroj s ktorým Doprastav,a.s.
robil tie betónové zvodidlá. Doprastav,a.s vlastní ešte jeden stroj Gomaco na pokládku odvodňovacieho žľabu.


Dovolil som si takú menšiu zbierku strojov GOMACO dat sem: http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=5983
A dorbe si spravil, je to výborná firma v tejto oblasti.


Najlepšia. :wink:
Škoda,že na Slovensku sú iba tieto dva stroje, v Čechách ich je podstatne viac, majú ich Skanska,Strabag, Dálniční stavby,Stavební technologie...
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 28. Dec 2006 23:23
Bydlisko: BRATISLAVA

ZÁCHYTNÉ BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA

Odoslaťod Honda » 14. Feb 2007 15:10

ZÁCHYTNÉ BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA

Bezpečnostné zariadenia na cestných komunikáciách sa navrhujú na miestach, kde hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu, ktoré môže byť spôsobené vybočením vozidla, cyklistu alebo pádom chodca z telesa cestnej komunikácie, prípadne kolízie motorového vozidla s iným účastníkom cestnej premávky.

Záchytnými bezpečnostnými zariadeniami sú:

– zvodidlá,
– zábradľové zvodidlá,
– zábradlia,
– tlmiče nárazu (nárazové vankúše),
– dotyková lišta pre nevidiacich,
– plot.

ZVODIDLÁ

Zvodidlá sú záchytným bezpečnostným dopravným zariadením, ktoré má zabrániť vybočeniu vozidla z vymedzeného dopravného pásu. Zvodidlá zadržia a presmerujú vozidlo, čím zabránia jeho vybočeniu z vymedzeného dopravného pásu a ohrozeniu ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri prípadnom náraze vozidla zvodidlo znižuje jeho nárazovú energiu. Zvodidlá sa umiestňujú na krajnici alebo v strednom deliacom páse CK.

Zvodidlá sa používajú aj na oddelenie pracovného miesta, kde je potrebné vzhľadom na miestne podmienky oddeliť miesto, na ktorom sa pohybujú pracovníci a kde je potrebné vylúčiť alebo zmierniť riziko prechodu vozidiel na pracovné miesto, alebo kde je nebezpečie pádu vozidla do výkopu, z mostu a pod. Používajú sa aj ako bezpečnostný záchytný systém na ochranu chodcov pri oddelení motoristickej dopravy od chodcov.

Zvodidlá nesmú žiadnou svojou časťou zasahovať do voľnej šírky CK (okrem dolnej časti, ktorá môže zasahovať najviac 180 mm do voľnej šírky CK) a nesmú znižovať dĺžku rozhľadu na zastavenie. Ak
zvodidlá vymedzujú voľnú šírku CK, môžu sa doplniť odrazkami v takej vzdialenosti, ako je to stanovené pre smerové stĺpiky. Na lanovom zvodidle umiestnenom na strednom deliacom páse sa odrazky používajú vždy, na ostatných zvodidlách vtedy, ak vnútorný vodiaci prúžok nie je vyznačený vodorovnou dopravnou značkou alebo retroreflexnými dopravnými gombíkmi.

Veľkosť bočného nárazu spôsobeného vozidlom, ktorému je schopné zvodidlo vzdorovať bez jeho prekonania vozidlom je úroveň zachytenia zvodidla. Musí byť pritom zaistená požadovaná hodnota prudkosti a uhla nárazu a prijateľnosti chovania zvodidla a vozidla pri náraze.
Pracovná šírka zvodidla je vzdialenosť medzi lícom zvodidla pred nárazom a maximálnou dynamickou polohou ktorejkoľvek časti konštrukcie zvodidla, prípadne vozidla.

Dynamický priehyb zvodidla je maximálna bočná dynamická poloha líca zvodidla.

Podľa materiálu, z ktorého sú zvodidlá vyrábané, sa delia na:

a) oceľové a lanové zvodidlá,
b) betónové zvodidlá,
c) zvodidlá z plastických látok,
d) zvodidlá s dreveným obkladom.

Oceľové zvodidlá sú zostavené zo stĺpikov, zvodidlových pásnic, distančných dielov, spojovacích pások, držiakov, podložiek prípadne spojok a pripevňovacích prvkov. Môžu byť jednostranné alebo obojstranné, deformovateľné alebo pevné.

Na zvodidlá sa môžu okrem nástavcov pre chodcov a cyklistov pripevňovať iba smerové stĺpiky, odrazky, kilometrovníky a ploty proti oslneniu. Tieto predmety nesmú predstupovať pred lícnu plochu
zvodnice a nesmú mať ostré hrany.

Lanové zvodidlá sa skladajú z troch alebo štyroch bezpečnostných oceľových pozinkovaných lán, podperných stĺpikov a betónových kotviacich blokov s kotviacimi rámami. Stĺpiky sú uzatvorené plastovými krytkami. Vzdialenosť stĺpikov je 2,4 m. Zvodidlá sú obojstranné a vhodné najmä na dodatočné osadenie na miesta s veľmi úzkou krajnicou.

Na zaistenie optického vedenia premávky sa na krytoch stĺpikov umiestňujú vodiace retroreflexné prvky, ktoré musia spĺňať požiadavky najmenej triedy R´2, Ref 2 v STN EN 12899-1: 2003.

Hlavnou výhodou lanových zvodidiel je nízka hodnota indexu prudkosti nárazu a s tým spojená veľká ohľaduplnosť pre posádku vozidla a dobré presmerovanie vozidla späť do jazdného priestoru a funkčnosť aj pri ťažších nárazoch než na aké boli skúšané. Výhodou je tiež pomerne jednoduchá údržba, lacné a jednoduché opravy, možnosť osadenia (aj dodatočného) na miesta s nedostatočne širokou krajnicou. Tieto zvodidlá umožňujú prúdenie vzduchu, netvoria sa pri nich záveje a nebránia
odhŕňaniu snehu.

Lanové zvodidlá sa však nedajú použiť vtedy, ak požadovaná dĺžka zvodidla je menej ako 24 m, v smerovom oblúku s polomerom menším ako 200 m a v kombinácii s obrubníkom vyšším ako 110 mm. Lanové zvodidlá sa nedajú pripájať k iným zvodidlám.

Na zaistenie optického vedenia premávky sa na krytoch stĺpikov umiestňujú retroreflexné odrazky.

Oceľové a lanové zvodidlá musia byť povrchovo upravené proti korózii v zmysle STN EN ISO 12944: 2001.

Betónové zvodidlá pozostávajú z betónových prefabrikovaných dielcov obvykle dĺžky 4 m, ktoré sú navzájom spojené spojovacími dielmi (oceľové laná, spojovacie tyče, kovové zámky). Dielce sa môžu voľne ukladať na spevnený podklad alebo môžu byť ukotvené. Môžu byť jednostranné alebo obojstranné, posuvné alebo neposuvné. Na betónové zvodidlá typu New Jersey platia technické podmienky.

Na bezpečné a pre motorové vozidlá ťažko preniknuteľné ohradenie sa používajú betónové alebo oceľové zvodidlá. Zakončenie zvodidiel musí mať šikmý nábeh.

Tento spôsob ochrany možno použiť ako dodatočný ochranný prvok na zabránenie možného nárazu vozidla na pevnú prekážku (napr. stĺp verejného osvetlenia v oblasti prechodu premávky na protismerný jazdný pruh v obci).

Betónové zvodidlá sa musia v záujme bezpečnosti na pozdĺžnej strane v smere jazdy označiť vodiacimi retroreflexnými prvkami. Rozstup medzi jednotlivými prvkami musí byť rovnaký alebo menší ako rozstup smerových stĺpikov na konkrétnej cestnej komunikácii. Vodiace retroreflexné prvky musia spĺňať minimálne požiadavky triedy R´2, Ref 2 v STN EN 12899-1: 2003.

Stavebnicový systém betónového zvodidla zaisťuje ochranu chodníkov pre cyklistov a chodcov, ochranu dopravných ostrovčekov, autobusových zástaviek, používa sa na oddeľovanie jazdných a stredových pruhov na CK. Na dielce je možné namontovať zábradlie dĺžky 1 m alebo 2 m.

Betónové zvodidlo ako ochranné DZ sa používa aj v oblasti pracovného miesta, kde sa dopĺňa najmä plotom. Oceľové časti betónového zvodidla musia byť povrchovo upravené proti korózii v zmysle STN EN ISO 12944: 2001.

Plastové zvodidlá sú zhotovené z dielcov, ktoré sa po osadení plnia vodou alebo inertným materiálom. Môžu sa používať na CK, kde je dovolená maximálne povolená rýchlosť 60 km.h-1.

Vyhotovené sú z neretroreflexnej červenej alebo bielej farby, ktorej kolority zodpovedajú STN 01 8020: 2005, tabuľka 3 a 4, resp. STN EN 12899-1: 2003.

Zvodidlá s dreveným obkladom sa uplatňujú kvôli svojmu prírodnému charakteru v prírodných rezerváciách, turisticky exponovaných krajinných oblastiach, na málo nebezpečných miestach a pod. na oddelenie automobilovej dopravy od cyklistickej alebo pešej zóny v oblastiach s povolenou rýchlosťou do 50 km.h-1, na ohradenie odpočívadiel, parkovísk a pod. (okrem diaľničných). Tieto zvodidlá nesmú byť pripojené k iným zvodidlám, nesmú sa používať na krajnici, v strednom deliacom páse a na mostoch diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest 1. triedy, na mostoch ostatných ciest okrem mostov na miestnych a účelových komunikáciách.

Zvodidlá s dreveným obkladom sú zostavené z kombinovaných zvodidlových pásnic, kombinovaných stĺpikov, spojovacích pások, spojok, kotviacich prvkov atď. Oceľové časti zvodidla musia byť povrchovo upravené proti korózii v zmysle STN EN ISO 12944: 2001.

ZÁBRADĽOVÉ ZVODIDLÁ

Zábradľové zvodidlo je kombinovaný záchytný bezpečnostný systém používaný na ochranu chodcov namiesto jednostranných zvodidiel. Jeho funkciou je zachytiť vozidlá pri náraze a ochrániť chodcov, prípadne cyklistov proti neúmyselnému pádu z voľného okraja mostu.
Zábradľové zvodidlo je zvodidlo spojené so zábradlím a plní účel oboch záchytných bezpečnostných zariadení. Najčastejšie sa používa oceľové alebo betónové zábradľové zvodidlo.

Na mostných objektoch nad rýchlostnými cestami alebo nad inými dôležitými plochami možno zvodidlo doplniť drôteným pletivom na ochranu pred pádom predmetov/osôb z mosta. Oceľové zábradľové zvodidlo je konštrukcia zostavená zo stĺpikov, zvodidlových pásnic, spojok, pripevňovacích prvkov a výplne alebo pletiva a oceľovým madlom.

ZÁBRADLIE

Zábradlie je záchytné bezpečnostné zariadenie, ktoré zabraňuje chodcom vstúpiť do jazdného pruhu, alebo chráni chodcov a prípadne cyklistov pred pádom z telesa CK alebo z mostného objektu. V prípade, že zábradlie vymedzuje voľnú šírku CK a nahrádza smerové stĺpiky, pripevňujú sa naň odrazky. Navrhovanie zábradlí je v STN 73 6101: 2003, čl. 11.1.2.3. Základné ustanovenia na ochranné zábradlia sú v STN 74 3305: 1988. Ak je zábradlie oceľovej konštrukcie, musí byť povrchovo
upravené proti korózii v zmysle STN EN ISO 12944: 2001. Ak sa na ochrannom zábradlí vyskytujú biele a červené pruhy, musia zodpovedať požiadavkám STN EN 12899-1: 2003.

TLMIČ NÁRAZU

Tlmič nárazu je kompletná konštrukcia zostavená z deformovateľných oceľových alebo plastových elementov zostavených rovnobežne alebo klinovito, zo spojovacích dielcov, vodiacich a kotviacich lán, oporných a podkladných konštrukcií, kotviacich prvkov atď, ktorá slúži na zadržanie alebo presmerovanie vozidla. Funkciou tlmiča nárazu je zníženie alebo utlmenie kinetickej energie vozidla pred nárazom na pevnú prekážku a zaistenie primeranej bezpečnosti cestujúcich vo vozidle a iných účastníkov cestnej premávky. Inštaluje sa pred pevnou prekážkou, pred ktorú sa nedá umiestniť zvodidlo alebo iná vhodná ochrana, alebo sa nedá dodržať minimálne predpísaná dĺžka
zvodidla. Používa sa aj ako náhrada za nábeh oceľového alebo betónového zvodidla a na miestach so zvýšenou dopravnou nehodovosťou v dôsledku nárazu do pevnej prekážky. Používa sa napríklad pri rozvetvení mosta alebo cestnej komunikácie do dvoch smerov (kvôli vysokej cene najmä na diaľniciach a rýchlostných cestách).

Podľa svojho pôsobenia pri náraze vozidla sa používajú tlmiče nárazu:

– vodiace - uhlové (používajú sa v prípade, kedy je možný aj bočný náraz vozidla),
– nevodiace - priame (používajú sa v prípade, kedy sa nepredpokladá bočný náraz vozidla).

DOTYKOVÁ LIŠTA PRE NEVIDIACICH

Dotyková lišta pre nevidiacich slúži v oblasti pracovného miesta na orientáciu zrakovo postihnutých osôb tak, aby tieto osoby mohli pomocou palice rozoznať jeho ohraničenie. Táto lišta dopĺňa ochranné DZ (zábradlie, plot) a zábranu na označenie uzávierky, ak je použitá na chodníku.

PLOT

Na zaistenie a ohraničenie pracovných miest na chodníkoch, peších zónach a cyklistických chodníkoch a na zabránenie vstupu chodcov a vjazdu cyklistov sa používajú plotové zábrany (obr. č. 12). Plot má zabrániť prípadnému pádu osôb do výkopov, šácht a pod. hlbších viac ako 1,4 m. Používa sa aj na zabránenie vstupu zveri na pozemné komunikácie, najmä na diaľniciach a rýchlostných cestách.

Zdroj: MDPT
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod konstrukt » 14. Feb 2007 22:25

B; napísal:Ako sa opravuju?
Zatial neni čo na nich opravovať, počase sa môžu tvoriť na týchto zvodidlách menšie tlhliny z dôvodu dilatácii a to je asi jediné, čo sa dá na týchto zvodidlách opravovať. Tieto trhliny sa zatierajú tmelom najlepšie od výroby firmy SIKA. Tmel Sikaflex.
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 28. Dec 2006 23:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Odoslaťod Honda » 15. Feb 2007 16:56

doprastavak napísal:
B; napísal:Ako sa opravuju?
Zatial neni čo na nich opravovať, počase sa môžu tvoriť na týchto zvodidlách menšie tlhliny z dôvodu dilatácii a to je asi jediné, čo sa dá na týchto zvodidlách opravovať. Tieto trhliny sa zatierajú tmelom najlepšie od výroby firmy SIKA. Tmel Sikaflex.


Existuje znovu stroj ktorým sa to dá prejsť a ten akúkolvek nerovnosť opraví. :wink:
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod konstrukt » 15. Feb 2007 16:58

Honda napísal:
doprastavak napísal:
B; napísal:Ako sa opravuju?
Zatial neni čo na nich opravovať, počase sa môžu tvoriť na týchto zvodidlách menšie tlhliny z dôvodu dilatácii a to je asi jediné, čo sa dá na týchto zvodidlách opravovať. Tieto trhliny sa zatierajú tmelom najlepšie od výroby firmy SIKA. Tmel Sikaflex.


Existuje znovu stroj ktorým sa to dá prejsť a ten akúkolvek nerovnosť opraví. :wink:
Myslíš tie trhliny???
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 28. Dec 2006 23:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Odoslaťod Honda » 15. Feb 2007 17:01

doprastavak napísal:Myslíš tie trhliny???


Ano, myslím tie trhliny, najprv ide niečo jako senzor a potom ide druhá časť súpravy a tá to perfektne opravuje. Len sa to predtým muselo stavať s takýmto špeciálnym strojom (mohlo sa aj s inou značkou, ale musí to byť robené strojom). :wink:
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod konstrukt » 15. Feb 2007 17:06

Honda napísal:
doprastavak napísal:Myslíš tie trhliny???


Ano, myslím tie trhliny, najprv ide niečo jako senzor a potom ide druhá časť súpravy a tá to perfektne opravuje. Len sa to predtým muselo stavať s takýmto špeciálnym strojom (mohlo sa aj s inou značkou, ale musí to byť robené strojom). :wink:
Neni na to žiadny stroj, tie trhliny sú viditeľné voľným okom, opravujú sa ručne pomocou silikónovacej pištole, podobne sa opravujú trhliny aj na odvodňovacom žľabe GOMACO. Tmelom Sikaflex sa zatierajú aj dilatačné škáry na týchto zvodidlách, je takej šedej farby.
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 28. Dec 2006 23:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Odoslaťod Honda » 15. Feb 2007 17:11

doprastavak napísal:Neni na to žiadny stroj, tie trhliny sú viditeľné voľným okom, opravujú sa ručne pomocou silikónovacej pištole, podobne sa opravujú trhliny aj na odvodňovacom žľabe GOMACO. Tmelom Sikaflex sa zatierajú aj dilatačné škáry na týchto zvodidlách, je takej šedej farby.


No tak na toto teda stroj je, ja som ho na vlastné oči videl. Za to že slovenské firmy na neho nemajú, je to ich problém. :wink:
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod konstrukt » 15. Feb 2007 17:19

Honda napísal:
doprastavak napísal:Neni na to žiadny stroj, tie trhliny sú viditeľné voľným okom, opravujú sa ručne pomocou silikónovacej pištole, podobne sa opravujú trhliny aj na odvodňovacom žľabe GOMACO. Tmelom Sikaflex sa zatierajú aj dilatačné škáry na týchto zvodidlách, je takej šedej farby.


No tak na toto teda stroj je, ja som ho na vlastné oči videl. Za to že slovenské firmy na neho nemajú, je to ich problém. :wink:
Tieto zvodidlá sú iba na D1 Vtižer-Hrič. Podhradie, tak sa to oplatí spraviť aj ručne. Nebudú predsa kôli pár kilometrom kupovať stroj na tieto práce.
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 28. Dec 2006 23:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Odoslaťod Honda » 15. Feb 2007 17:29

doprastavak napísal:Tieto zvodidlá sú iba na D1 Vtižer-Hrič. Podhradie, tak sa to oplatí spraviť aj ručne. Nebudú predsa kôli pár kilometrom kupovať stroj na tieto práce.


Tak potom ale nepíš, že na to neni žiadny stroj. :wink:

Ano, sú zatial len tu, .. ale aj to skor len preto, že inde sú plechové zvodidlá a tendencia je stavat betónové. Ale pravda tiež je, že kým sa to bude opravovať, tak ešte pár rokov prejde.

V USA takéto zvodidlá takto postavené tento stroj prechádza napríklad v rámci údržby každých 6-11 rokov podla toho, o jaký štát ide. V Kanade na dialniciach pri Toronte sa opravy/prehliadky robia každých 6 rokov. A všetko je to cez stroj. Ovládanie zvládajú celkovo 2-3 ludia, ale pri tomto už sa robia aj iné veci a ide viac ludí .. podstatné ale je že tieto stroje vlastní aj štát aj súkromné firmy .. tie v rámci servisu s týmto strojom prejdú dialnicu do 5 rokov a štát potom može použiť svoje zariadenie alebo si najať aj súkromnú firmu, ktorá spraví aj iné opravy. Oni sa tam o dialnice starajú trošku ináč jako my u nás. :wink:
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod konstrukt » 15. Feb 2007 17:32

Honda napísal:
doprastavak napísal:Tieto zvodidlá sú iba na D1 Vtižer-Hrič. Podhradie, tak sa to oplatí spraviť aj ručne. Nebudú predsa kôli pár kilometrom kupovať stroj na tieto práce.


Tak potom ale nepíš, že na to neni žiadny stroj. :wink:

Ano, sú zatial len tu, .. ale aj to skor len preto, že inde sú plechové zvodidlá a tendencia je stavat betónové. Ale pravda tiež je, že kým sa to bude opravovať, tak ešte pár rokov prejde.

V USA takéto zvodidlá takto postavené tento stroj prechádza napríklad v rámci údržby každých 6-11 rokov podla toho, o jaký štát ide. V Kanade na dialniciach pri Toronte sa opravy/prehliadky robia každých 6 rokov. A všetko je to cez stroj. Ovládanie zvládajú celkovo 2-3 ludia, ale pri tomto už sa robia aj iné veci a ide viac ludí .. podstatné ale je že tieto stroje vlastní aj štát aj súkromné firmy .. tie v rámci servisu s týmto strojom prejdú dialnicu do 5 rokov a štát potom može použiť svoje zariadenie alebo si najať aj súkromnú firmu, ktorá spraví aj iné opravy. Oni sa tam o dialnice starajú trošku ináč jako my u nás. :wink:
Ja som myslel,že na Slovensku nato neni žiadny stroj. Ale v zahraničí nato stoj majú, pretože je tam tých zvodidiel podstatne viac, ako na Slovensku.
Odbor dopravné staviteľstvo
Obrázok používateľa
konstrukt
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 255
Založený: 28. Dec 2006 23:23
Bydlisko: BRATISLAVA

Odoslaťod Honda » 15. Feb 2007 17:34

doprastavak napísal:Ja som myslel,že na Slovensku nato neni žiadny stroj. Ale v zahraničí nato stoj majú, pretože je tam tých zvodidiel podstatne viac, ako na Slovensku.


Ale na tom nezáleží, kdo ho vlastní .. opravy dialnic a ciest dneska robia aj stroje z ČR, respektíve z Rakúska. :wink:
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Ďalšia

Naspäť na Glosár

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.