Elektronický výber cestného mýta - info ako to vsetko je

sekcia, ktorá sa venuje popisu technických aj netechnických záležitostí, postupov a pojmov dotýkajúcich sa infraštruktúry

Moderátor: Moderátori

Elektronický výber cestného mýta - info ako to vsetko je

Odoslaťod Adaios » 14. Okt 2005 16:09

Elektronický výber cestného mýta

Motoristi síce platia na každom kroku a pomaly za všetko, čo s autom súvisí, ale získané peniaze nestačia na primerané verejné investície do rozvoja a obnovy cestnej infraštruktúry. Aspoň to tvrdia volení zástupcovia vari vo všetkých industrializovaných krajinách s rozvinutým motorizmom. Preto sa uplatňuje vyberanie poplatkov, nech je to vo forme diaľničných známok alebo priamo mýta za použitie určitých úsekov diaľnic, ale niekde už aj ciest prvej triedy. Niektoré boli postavené zo súkromných zdrojov, a preto súkromné spoločnosti aj inkasujú mýto za ich používanie. Iné sa vybudovali z verejných zdrojov, no aj za ich používanie treba platiť.

Motívy na vyberanie poplatkov však môžu byť aj ďalšie. Použitie moderných technológií popri inkase za použitie určitej komunikácie umožňuje aj súčasný zber a následné vyhodnocovanie dát. Takto možno analyzovať zmeny v intenzite dopravy a zaťaženie jednotlivých úsekov v rôznych denných, týždenných, mesačných i ročných obdobiach. Na základe analýz sa potom dajú prijímať rôzne opatrenia (aj operatívnou zmenou taríf pre daný úsek) s cieľom ovplyvniť správanie majiteľov automobilov, prinútiť ich, aby napríklad používali iné komunikácie alebo aby vybrané úseky využívali v inom čase.

PILOTNÝ PROJEKT V SEATTLE

Od začiatku roka v americkom Seattle funguje v rámci jednoročného pilotného projektu mýtny systém s podporou satelitnej techniky, na ktorom sa zúčastňuje 500 majiteľov automobilov. V rámci projektu sa popri ekonomických a technických aspektoch budú vyhodnocovať aj zhromažďované dáta o hustote premávky, dopravných zápchach, spôsobe jazdy jednotlivých vodičov, no aj informácie o tom, či a v akom rozsahu šoféri využívajú alternatívne trasy bez mýta. Objednávateľom projektu bola regionálna rada oblasti Puget Sound, rozkladajúcej sa okolo mesta Seattle v štáte Washington. Región s 3,4 mil. obyvateľov zápasil v posledných rokoch s veľkými dopravnými problémami, a preto sa jeho predstavitelia rozhodli pre progresívne dopravné riešenie. Nasadenie moderného mýtneho systému má pomôcť vyriešiť nedostatok financií, keď miestna správa pri raste intenzity dopravy zaznamenala súčasný pokles príjmov z daní z predaja pohonných hmôt. Pritom dopravné investície v USA sú financované z veľkej časti práve zo spomínaných daní.

Jednoročné testovanie pokrýva okolo 5500 kilometrov ciest všetkých druhov s takmer 6600 úsekmi, na ktorých sa platí mýto. Zahrnuté sú aj úseky v uliciach veľkomesta Seattle, kde dochádzalo k najväčším dopravným zápcham. Poznatky a informácie získané počas nasledujúceho roka skúšok sa využijú na zefektívnenie dopravy, zníženie nákladov, zvýšenie bezpečnosti a zmiernenie zaťaženia životného prostredia.

AKO TO FUNGUJE?

V princípe sú na výber dve možnosti. Prvou je mikrovlnný systém (DSRC – Dedicated Short Range Communication), ktorý predstavuje komunikačné spojenie na krátku vzdialenosť, sprostredkujúce prenos medzi palubnou jednotkou OBU (On-Board Unit) a zariadením umiestneným nad vozovkou alebo pri nej (Road Side Equipment) v pásme mikrovĺn (5,8 GHz) alebo v infračervenom pásme. Takto to napríklad funguje v nórskom hlavnom meste Oslo.

Druhou možnosťou je satelitný systém (GPRS/GPS – General Packet Radio Service/Global Positioning System) na určovanie polohy a prejdenej vzdialenosti, kde sa na prenos dát do centra môže, ale nemusí využívať technológia GSM. Príkladom využitia systému GPS s GSM je projekt v americkom Seattle.

Spomínané satelitné riešenie sa súčasne dá využiť aj na ďalšie účely, ako napríklad vyhľadanie vozidla v prípade krádeže, určovanie aktuálnej polohy vozidla a navigáciu, získanie informácie o najbližšej čerpacej stanici, miestnej dopravnej situácii, výskyte hmly alebo poľadovice a podobne. Možno takisto zabezpečiť sledovanie prepravy nebezpečných nákladov a poskytovanie on-line informácií o pohybe konkrétnych vozidiel.

V Nemecku si vodiči môžu zvoliť jednu z troch alternatív spôsobu výberu mýtneho. Prvú možnosť predstavuje zaobstaranie si modulu OBU a jeho inštalácia do vozidla. Jednotka OBU komunikuje so satelitmi a senzormi namontovanými v rámci diaľničnej siete, ktoré sledujú dopravu. OBU v závislosti od množstva prejdených kilometrov vysiela do operačného centra súhrnnú informáciu o výške mýtneho (údaje sa zúčtujú mesačne).

Dopravcovia, ktorí si nechcú do vozidla nič montovať, majú k dispozícii iné alternatívy výberu mýtneho. Tie spočívajú v rezervácii jazdy prostredníctvom internetu alebo cez terminály umiestnené na čerpacích staniciach, v autoservisoch a hraničných oblastiach. V oboch prípadoch musí dopravca vložiť všetky údaje o vozidle, začiatku jazdy a celkovej plánovanej trase. Po celom Nemecku je rozmiestnených asi 3500 terminálov mýtneho, pri ktorých dopravcovia môžu platiť v hotovosti alebo kartami. O kontrolu sa stará približne 300 infračervených snímacích modulov, umiestnených na konštrukciách nad vozovkou.

SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Elektronické diaľničné mýtne systémy budú onedlho aktuálnou témou aj na Slovensku. Ak parlament v tomto roku prijme potrebné zákony, od budúceho roka by takýto moderný spôsob vyberania poplatkov za používanie diaľnic automobilmi mohol začať fungovať aj u nás. Ministerstvo dopravy tvrdí, že zdroje na výstavbu diaľnic musíme zabezpečiť bez štátnej garancie a vládnej záruky. Nevedno však, kedy presne by sme mali začať platiť mýto elektronickým spôsobom. Presakujú informácie o termínoch január alebo júl 2006, ale oficiálne potvrdenie týchto údajov zatiaľ chýba.

Zákon o elektronickom mýte by sa do Národnej rady Slovenskej republiky mal dostať pravdepodobne tento mesiac. Pri rozhodovaní o použitom riešení treba brať do úvahy direktívu 52/2004 EÚ, ktorá odporúča použiť satelitný systém na lokalizáciu motorových vozidiel a GPRS/GSM na zabezpečenie dátového prenosu. Ráta sa s využitím budovaného družicového navigačného systému Galileo, ktorý by mal byť kompletne dokončený do konca roka 2010. Začiatok jeho skúšobnej fázy je naplánovaný na koniec tohto roka, keď má ruská nosná raketa vyniesť na obežnú dráhu prvý satelit.

Dnes je slovenská sieť diaľničných komunikácií dlhá okolo 350 kilometrov, po dobudovaní by to malo byť vyše 600 kilometrov. Platiť by sa však perspektívne malo aj za vybrané úseky ciest prvej triedy, ktoré vedú paralelne s diaľnicami. To je však málo na to, aby sa mohli používať viaceré systémy, pretože vzhľadom na malú rozlohu Slovenska by to bolo neefektívne. Satelitné riešenie vychádza lacnejšie pri investovaní do infraštruktúry, drahšie sú však palubné moduly. Mikrovlnný systém má, naopak, lacnejšie moduly, ale vysoké výdavky si vyžaduje vybudovanie infraštruktúry, ktoré okrem umiestnenia snímačov zahŕňa aj zabezpečenie zásobovania elektrickou energiou a výstavbu optických káblových rozvodov na prenos dát.

Podľa meraní Výskumného ústavu dopravného v Žiline na slovenských cestách, pri ktorom jeho pracovníci prešli celkovú vzdialenosť 5285 kilometrov, dostupnosť signálu GPS na Slovensku dosahovala 99,61 percenta. Termín dostupnosť znamená, že územie naraz pokrýva signál najmenej troch satelitov.

MÝTO V OKOLITÝCH ŠTÁTOCH

V Českej republike o vybudovaní systému elektronického mýta už rozhodli – poplatky sa od budúceho roka budú vyberať na 1000 kilometroch diaľnic a hlavných ciest. Navrhnuté mýto má byť 1,60 Kč/km (zhruba 2 Sk/km) za kilometer pre nákladné automobily s hmotnosťou 3,5 tony až 12 ton a 4,60 Kč/km (takmer 6 Sk/km) pre vozidlá ťažšie ako 12 ton. Dodávateľa systému by mali vybrať ešte v tomto roku. V priebehu desiatich rokov by sa podľa odhadu malo na mýtnom zinkasovať približne 50 mld. českých korún (64 mld. Sk).

Podobne v Nemecku sa od začiatku roka v rámci diaľničnej siete s dĺžkou 12-tisíc kilometrov vyberá mýto za nákladné automobily – dopravcovia za jeden kilometer diaľnice platia v závislosti od počtu osí vozidla a emisných kritérií od deväť do štrnásť eurocentov, čo predstavuje 3,50 až 5,50 koruny. Výber mýta zabezpečuje a o celý systém sa stará súkromné konzorcium.

Veľa nemeckých politikov sa po úspešnom štarte vyberania mýta za kamióny prikláňa k názoru, aby sa prijalo rovnaké opatrenie aj pre osobné vozidlá. Súčasne by sa však museli znížiť dane za pohonné látky aj za automobily, aby sa ďalej nezvyšovalo finančné zaťaženie motoristov. Objavili sa takisto odmietavé názory a návrhy, aby diaľnice mohli budovať aj súkromné spoločnosti, ktoré by si náklady na výstavbu a prevádzku kryli výberom mýtneho za ich používanie.

Rakúšania, ktorí začiatkom januára tiež začali používať elektronický systém na vyberanie mýta, očakávajú každý rok zisk okolo 600 miliónov eur (vyše 23 mld. Sk). Z najnovších údajov však vyplýva, že mýto prinesie do štátnej kasy 700 až 750 miliónov eur (okolo 27 až 29 mld. Sk) ročne. Spoplatnené je aj použitie niektorých mostov a tunelov.

ZÁVER

Technické riešenia sú jasné, rozhodnutie o výbere konkrétnej možnosti závisí od politikov jednotlivých štátov (v prípade veľkej krajiny, ako sú napríklad USA, od miestnych úradov). Peniaze sa takto získajú, treba však zabezpečiť, aby sa potom aj použili na výstavbu a údržbu cestnej infraštruktúry.

Najmodernejším spôsobom výberu mýta je využitie satelitnej techniky, pri ktorom netreba budovať žiadnu novú rozsiahlu infraštruktúru na diaľniciach alebo cestách (ako stožiare či rampy spolu s ďalšími prvkami) na zabezpečenie snímania prechádzajúcich automobilov. V rámci Európskej únie možno očakávať zjednotenie legislatívy a technických štandardov, ktoré budú usmerňovať takýto systém vyberania mýta pre celú EÚ. Táto legislatíva bude zrejme hotová v rokoch 2008 až 2009.


Tieto informacie su prevzate zo stranky: http://pcrevue.itnews.sk/buxus/generate ... e_id=10006

PCREVUE.SK, 03.3.2005, free články, Ján Géci
Adaios
Adaios
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 291
Založený: 05. Okt 2005 20:36

Re: Elektronický výber cestného mýta - info ako to vsetko je

Odoslaťod wazari » 14. Okt 2005 16:43

Adoas napísal:Elektronický výber cestného mýta

Pri rozhodovaní o použitom riešení treba brať do úvahy direktívu 52/2004 EÚ, ktorá odporúča použiť satelitný systém na lokalizáciu motorových vozidiel a GPRS/GSM na zabezpečenie dátového prenosu.


Pre upresnenie, to odporucanie je iba v preambule/predhovore k smernici 52/2004, samotna smernica je v tomto neutralna. Samozrejme, smernica sa vzdy distribuuje s preambulou/predhovorom.
Obrázok používateľa
wazari
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3
Založený: 17. Máj 2005 16:12

Odoslaťod Honda » 14. Feb 2007 21:17

Nemá niekdo k dospozícii návrh zákona k tejto problematike :?: :roll:
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod carlos » 14. Feb 2007 21:51

na stranke www.nrsr.sk su k dispozicii vsetky navrhy zakonov :)
:arrow: http://www.nrsr.sk/appbin/SSLP.ASP?WCI= ... aster=2012
Obrázok
Obrázok používateľa
carlos
diskutujúci
 
Príspevky: 66
Obrázky: 2
Založený: 27. Aug 2005 21:35
Bydlisko: Žilina - Sillein - Zsolna - Żylina - Solna

Odoslaťod wazari » 14. Feb 2007 23:49

Honda napísal:Nemá niekdo k dospozícii návrh zákona k tejto problematike :?: :roll:


uz vysiel v zbierke - 17.1.07 - www.zbierka.sk
Obrázok používateľa
wazari
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3
Založený: 17. Máj 2005 16:12

Odoslaťod Honda » 15. Feb 2007 16:30

Čiže keď už zákon existuje, tak teoreticky už by sa mohlo elektronické mýto aj rozbehnúť, nie :?: Čo mu stojí ešte v ceste ?
Canada forever ...
Honda
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 569
Obrázky: 57
Založený: 23. Jan 2007 18:52

Odoslaťod Dialniciar » 20. Feb 2007 21:51

Honda napísal:Čiže keď už zákon existuje, tak teoreticky už by sa mohlo elektronické mýto aj rozbehnúť, nie :?: Čo mu stojí ešte v ceste ?


Euro. Inflácia by sa po zavedení mýta zvýšila viac, než to je potrebné, preto sa čaká so zavedením a tendrom na rok 2008 a reálne sa zrejme mýto rozbehne v druhej polovici roka 2008, prípadne na začiatku roka 2009.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16


Naspäť na Glosár

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 0 hostí.