Predĺženie električkovej trate sa opäť posúva

Moderátor: Moderátori

Predĺženie električkovej trate sa opäť posúva

Odoslaťod peterle » 07. Dec 2017 00:13

08.09 2017  Michaela Dobríková  autor  Doprava, Samospráva

Dopravný podnik Bratislava (DPB) plánuje k roku 2020 v súvislosti s predĺžením električkovej trate až na koniec Petržalky nakúpiť a12 až 15 nových električiek. Cena jednej električky by sa mohla pohybovať na úrovni okolo 2,5 milióna eur. A kedy sa na nich odvezieme až do Janíkovho dvora?

Deň pred letnými prázdninami zverejnil Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie Záverečné stanovisko v ktorom súhlasí s výstavbou II. etapy výstavby električkovej trate (Šafárikovo námestie – Bosákova). Toto stanovisko nadobúda právoplatnosť až po 30 dňoch od jeho zverejnenia na enviroportali. Až potom bude proces EIA ukončený. Teda ak by sa žiadny účastník konania neodvolal. Čo nie je pravdepodobné pretože k pôvodnému zámeru bolo vznesených viac ako 100 pripomienok, mnohé veľmi obšírne. Najviac (39) ich prišlo od Združenia domových samospráv Marcela Slávika.

Pripomienky dotknutých orgánov a verejnosti

Po prvotnom pripomienkovaní je zrejmé, že spracovateľ posudku uprednostňuje tzv. variant 2m, ktorý nevyžaduje preložku Chorvátskeho ramena ale zabezpečí jeho sprietočnenie. Zároveň akceptoval aj preferovanú zmenu výškového trasovana električkovej trate v úseku križovania ciest Kutlíkova Pajštúnska. Inak povedané, vyhovel požiadavke MČ Petržalka aby táto križovatka bola úrovňová, hoci pôvodne sa plánovalo, že električka pôjde popod cestu. MČ Petržalka svoju žiadosť odôvodnila tým, že takéto riešenie je vhodnejšie pre budúci rozvoj urbanisticko-architektonický rozvoj okolitého územia, pretože trať nebude vytvárať výškovú bariéru.

Obrázok
Samospráva Petržalky si presadila úrovňové križovanie trate s Pajštúnskou

Z pripomienok dotknutých orgánov napríklad Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR reaguje na výšku nástupnej hrany (0,25m, teda pri nástupe do nízkopodlažných električiek bude nutné prekonávať výškový rozdiel), ktorá je podľa neho v rozpore so zákonom o stavebnom a technickom poriadku dráh a trvá na bezbariérovom prístupe. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie zas reguluje výsadbu navrhovanej zelene v okolí Chorvátskeho ramena s odôvodnením, že je to vodná stavba a do piatich metrov od brehovej čiary toku nie je možné vysádzať porasty a budovať stavby.

Z reakcií na pripomienky dotknutej verejnosti je zaujímavá zmena postoja k spoločnosti Petržalka City. Kým v minulosti predkladateľ zámeru reagoval na ich pripomienky zosúladenia trate električky s dopravným napojením projektu Petržalka City, s tým že si to majú riešiť sami, aktuálne zmenil rétoriku. Akceptuje ich pripomienky a križovatkové uzly Rusovská/Jantárová a Jantárová/Romanova budú projekčne aj stavebne predpripravené pre budúce dopravné napojenie projektu Petržalka City.

Čo sa týka objektu protitankovej steny – pamätihodnosti celomestského významu, ktorá stála v električke v ceste, bude po dohode s Okrášľovacím spolkom a investorom premiestnená mimo plánovanú trať.

Dobrou správou je, že magistrát počíta s vybudovaním parkoviska Park+Ride pri zástavke Janíkov dvor.

Čo sa týka toľko diskutovaného duálneho rozchodu koľajníc, ktorý je súčasťou I. etapy trate – pokračovanie nebude. Na území Bratislavy sú vybudované a budú modernizované trate s rozchodom 1000mm, okrem toho podľa stanoviska magistrátu EÚ podporuje rozvoj a modernizáciu el.tratí len s rozchodom 1000m, takže taký bude aj v II.etape nosného systému v Petržalke. Zabudnite na duálny systém TRAM/TRAIN.

Spracovateľ zámeru sa vyjadril k 117 pripomienkam, pričom bolo 37 neakceptovaných. Časť ale z dôvodu, že ich možno doriešiť v rámci urbanistickej štúdie územia, ktorý dal Magistrát na základe súťaže vypracovať víťazovi prof. Ing. arch. Bohumilovi Kováčovi. Zmyslom štúdie je podrobnejšie riešiť územie a priniesť aj podnety na zmenu územného plánu.

Metráky zeminy, hluk a prach

Vzhľadom na rozhodnutie projektantov nevyužiť terénny zárez plánovaný pre metro sa bude zavážať zeminou. Najvýraznejšie pocítia diskomfort obyvatelia v okolí plánovaného kríženia trate s Pajštúnskou. Počas rokov výstavby trate musia ale počítať so zvýšenou hlučnosťou, prašnosťou a pohybom stavebných mechanizmov a dopravy všetci Petržalčania a to najmä v lokalite Janíkov dvor (stavenisková doprava pôjde po Panónske a Dolnozemskej), Betliarska ulica, Jantárová cesta, Kutlíková ale aj Jirásková ulica smerom na Dolnozemskú a napokon Rusovská cesta v smere na Panónsku. Hlučné činnosti by mali byť vykonávané počas pracovných dní od 7. do 18.hodiny a v sobotu od 8. do 13.hodiny.

Obrázok
Na zasypanie bude potrebné mnoho tatroviek zeminy

Hoci bol pôvodne začiatok výstavby naplánovaný už na jar budúceho roku, magistrát aktuálne spomína až rok 2019. Žiadať o vydanie územného rozhodnutia však stavebník môže, až keď bude mat právoplatne záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov na životné prostredie. A zdá sa, že výhrad je k nemu najmä zo strany dotknutej verejnosti stále dosť.

Kompletné znenie Záverečného stanoviska EIA http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/nosny-system-mhd-prevadzkovy-usek-janikov-dvor-safarikovo-namestie-v-b-3

http://www.petrzalskenoviny.sk/samospra ... omment-552
peterle
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 592
Obrázky: 231
Založený: 13. Júl 2011 13:31

Naspäť na 2017

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 3 hostí.