R8 Nitra - Hradište

Križovatka s R1 – Nitra – Topoľčany – Partizánske – križovatka s R2

Moderátor: Moderátori

Odoslaťod johhan » 15. Sep 2009 22:55

Význam R8 je okrem iného aj v odľahčovaní D1, R1, R2
johhan
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 39
Založený: 03. Feb 2005 21:43

Odoslaťod Vlados » 16. Sep 2009 12:37

To má byť žart? :shock: Kedy má byť na súbežnom úseku prekročená kapacita, aspoň na jednej z nich?
Vlados
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 144
Založený: 20. Okt 2008 09:06
Bydlisko: BA, občasne LC

Odoslaťod sergej » 20. Sep 2009 17:10

Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest Doplnok č. 2

Hlavným cieľom Doplnku č. 2 strategického dokumentu je navrhnutie technicky, ekonomicky a environmentálne najoptimálnejšieho riešenia novej trasy rýchlostnej cesty R8 v prepojení rýchlostných ciest R1 a R2 s potrebou prevedenia stúpajúcej intenzity dopravy na existujúcej cestnej sieti.

Účelom projektu „Rýchlostná cesta R8 Nitra – križovatka R2“ je postupné vybudovanie severo-južného prepojenia rýchlostnou cestou v rámci západného Slovenska, ktoré bude prepájať Nitriansky a Trenčiansky kraj. Cieľom je zabezpečiť kvalitné (segregovaná tranzitná doprava s bezkolíznym vedením) a kapacitné dopravné spojenie v území, kadiaľ doposiaľ neviedli významné tranzitné ťahy a kde existujúca cestná sieť zaostáva za potrebami regiónu. Rýchlostná cesta R8 má zabezpečiť lepšiu dopravnú dostupnosť okresov Topoľčany, Partizánske a Bánovce nad Bebravou.

Po vybudovaní rýchlostná cesta R8 prinesie v porovnaní s existujúcim stavom lepšie kvalitatívne ako aj kapacitné parametre cesty. Predpokladajú sa zlepšenia predovšetkým v spotrebe času cestujúcich, v znížení nehodovosti a v zlepšení dopravnej dostupnosti dotknutého územia.

Uvažované variantné riešenia

Variant 1 – červený: Kategória rýchlostnej cesty R8 je R 24,5/120 o celkovej dĺžke 54,6 km. Začiatok úseku navrhovanej trasy rýchlostnej cesty R8 je na prevádzkovanom úseku rýchlostnej cesty R1 pri Nitre v mimoúrovňovej križovatke „Lehota“. Trasa z križovatky pokračuje okrajom plánovaného priemyselného parku pri obci Lužianky a križuje plánovaný Veterný park v katastri obce Zbehy so zohľadnením ochranných pásiem jednotlivých veterných elektrární. Za obcou Zbehy trasa križuje železničnú trať a vedie do údolnej nivy rieky Nitra. Pri obci Jelšovce mostnou estakádou križuje železničnú trať, cestu I/64 mimoúrovňovou križovatkou ako aj rieku Nitra včítane jej meandrov. Trasa pokračuje rovinatým terénom východne od existujúcej cesty I/64 a súvislej zástavby v údolnej nive rieky Nitra, kde prekračuje niekoľkokrát mostnými objektmi rieku Nitra, odvodňovacie kanály, miestne toky, cesty III. triedy a poľné cesty. Vodné toky križuje mostnými objektmi. Pri rieke Nitra je cca v km 25,0 navrhnuté veľké jednostranné odpočívadlo slúžiace obom smerom a je prepojené pre prístup z obidvoch smerov mostným objektom. Na trase rýchlostnej cesty R8 pri Topoľčanoch bude vybudovaná križovatka „Topoľčany“, napájajúca sa na existujúci obchvat cesty I/64 privádzačom do navrhovanej okružnej križovatky, zohľadňujúcej aj budúce prepojenie na cestu II/499 alebo II/514. Na privádzači bude umiestnené aj Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest. Bod napojenia privádzača na rýchlostnú cestu R8 a cestu I/64 je v súlade s územným plánom mesta Topoľčany. Za Topoľčanmi trasa pokračuje údolnou nivou rieky Bebrava k mimoúrovňovej križovatke „Ostratice“ s cestou III/05047, slúžiacej ako privádzač na cestu I/64 obchvatom obce žabokreky. Trasa rýchlostnej cesty R8 sa mimoúrovňovou križovatkou pripája na rýchlostnú cestu R2. Trasa vedie mierne zvlneným až rovinatým údolným terénom v blízkosti rieky Nitra. V rámci tohto variantu bol navrhnutý subvariant pri obci Ostratice dĺžky 7,447 km, zohľadňujúci požiadavku rešpektovať existujúce ovocné sady.

Variant 2 – modrý: Kategória rýchlostnej cesty R8 je R 24,5/120 o celkovej dĺžke 56,5 km. Začiatok úseku navrhovanej trasy rýchlostnej cesty R8 je na prevádzkovanom úseku rýchlostnej cesty R1 pri Nitre v mimoúrovňovej križovatke „Lehota“. Trasa z križovatky pokračuje okrajom plánovaného priemyselného parku pri obci Lužianky a križuje plánovaný Veterný park v katastri obce Zbehy so zohľadnením ochranných pásiem jednotlivých veterných elektrární. Za obcou Zbehy trasa s ohľadom na súvislú zástavbu križuje železničnú trať a vedie zvlneným terénom západne v súbehu s cestou I/64 a súvislou zástavbou. Smerové vedenie trasy v tomto úseku po Topoľčany zohľadňuje existujúce terénne pomery, technickú infraštruktúru (vodojemy, priemysel, podzemné vedenia) a poľnohospodárske objekty, hlavne sady a vinohrady. Na trase rýchlostnej cesty R8 pri Výčapoch - Opatovce bude vybudovaná križovatka, pripájajúca sa na existujúcu cestu I/64 v križovatke privádzačom križujúcim mostným objektom železničnú trať. Na svahoch nad obcou Kamanová je navrhnuté veľké jednostranné odpočívadlo slúžiace obom smerom a je prepojené pre prístup z obidvoch smerov mostným objektom. Na trase rýchlostnej cesty R8 pred Topoľčanmi bude vybudovaná križovatka „Topoľčany“, pripájajúca sa na začiatok existujúceho obchvatu cesty I/64 do navrhovanej okružnej križovatky. Na privádzači bude umiestnené aj Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest. Pokračovanie trasy veľkým západným obchvatom Topoľčian je spôsobené polohou súvislej zástavby Topoľčian a priľahlých obcí. Trasa rýchlostnej cesty R8 vedie od Topoľčian opäť pahorkovitým terénom s mostnými estakádami, z ktorých jedna pri obci Solčianky je využitá na mimoúrovňovú križovatku. Trasa rýchlostnej cesty R8 sa mimoúrovňovou križovatkou pripája na rýchlostnú cestu R2. Trasa väčšinu dĺžky vedie pahorkovitým terénom západne od cesty I/64 mimo zástavby.

Variant 3 – fialový: Kategória rýchlostnej cesty R8 je R 24,5/120 o celkovej dĺžke 53,7 km. Je kombináciou variantu 1 - červený a variantu 2 - modrý s rozdielnym začiatkom úseku a prepojením pred mestom Topoľčany. Začiatok úseku navrhovanej trasy rýchlostnej cesty R8 je navrhnutý na prevádzkovanom úseku rýchlostnej cesty R1 novou križovatkou pred Nitrou, pred existujúcou križovatkou “Lehota“. Trasa z križovatky pokračuje okrajom opustených poľnohospodárskych objektov a západne od plánovaného Veterného parku v katastri obce Zbehy sa pripája na variant 2 - modrý. Za obcou Zbehy trasa s ohľadom na súvislú zástavbu križuje železničnú trať a vedie zvlneným terénom západne v súbehu s cestou I/64 a súvislou zástavbou. Smerové vedenie trasy v tomto úseku po Topoľčany zohľadňuje existujúce terénne pomery, technickú infraštruktúru (vodojemy, priemysel, podzemné vedenia) a poľnohospodárske objekty, hlavne sady a vinohrady. Na trase rýchlostnej cesty R8 pri Výčapoch - Opatovce bude vybudovaná križovatka pripájajúca sa na existujúcu cestu I/64 v križovatke privádzačom križujúcim mostným objektom železničnú trať. Z križovatky je možné alternatívne prepojenie na miestne obslužné poľné cesty. Na svahoch nad obcou Kamanová je v km 21,974 navrhnuté veľké jednostranné odpočívadlo slúžiace obom smerom a je prepojené pre prístup z obidvoch smerov mostným objektom. Približne v km 24,0 sa smerové vedenie rýchlostnej cesty R8 variantu 3 odpojuje od variantu 2 a prekrižovaním cesty I/64 a železničnej trate mostným objektom medzi obcami Ludanice a Chrabrany sa pripája na trasu variantu 1 v údolnej nive rieky Nitra. Na trase rýchlostnej cesty R8 pri Topoľčanoch bude vybudovaná križovatka „Topoľčany“, pripájajúca sa na existujúci obchvat cesty I/64 privádzačom do navrhovanej okružnej križovatky, zohľadňujúcej aj budúce prepojenie na cestu II/499 alebo II/514. Na privádzači bude umiestnené aj Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest. Bod napojenia privádzača na rýchlostnú cestu R8 a cestu I/64 je v súlade s územným plánom mesta Topoľčany. Za Topoľčanmi trasa pokračuje údolnou nivou rieky Bebrava k mimoúrovňovej križovatke „Ostratice“. Trasa rýchlostnej cesty R8 sa mimoúrovňovou križovatkou napája na rýchlostnú cestu R2. Trasa vedie po obec Chrabrany pahorkovitým terénom západne od cesty I/64 mimo zástavby, od obce Chrabrany mierne zvlneným až rovinatým údolným terénom v blízkosti rieky Nitra. V rámci tohto variantu bol navrhnutý subvariant pri obci Ostratice dĺžky 7,447 km zohľadňujúci požiadavku rešpektovať existujúce ovocné sady.

Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
Vypracovanie Doplnku č. 2: 09/2009
Posúdenie Doplnku č. 2 z hľadiska vplyvu na žP (SEA): 09/2009 - 02/2010
Dopracovanie Doplnku č. 2: 02/2010
Schválenie Doplnku č. 2: 03/2010

Situacna varianta mapa: http://www.telecom.gov.sk/files/mdpt/st ... 0000_2.pdf (pozor, 65 MB)

zdroj: enviroportal
Obrázok používateľa
sergej
administrátor
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 157
Založený: 20. Feb 2005 09:28
Bydlisko:

Odoslaťod Tomas PO » 20. Sep 2009 19:37

No tak toto je veruze v sucasne situacii zbytocne. Postacili by obchvtay obci a odstranenei bodovych zavad.
ta neznam ci ne hej
Obrázok používateľa
Tomas PO
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 944
Založený: 03. Okt 2006 23:43
Bydlisko: Presov

Odoslaťod qantas » 20. Sep 2009 23:27

Tomas PO napísal:No tak toto je veruze v sucasne situacii zbytocne. Postacili by obchvtay obci a odstranenei bodovych zavad.
no ked tade nejazdis nevies je to velmi potrebne
qantas
diskutujúci
 
Príspevky: 198
Založený: 23. Feb 2008 23:08

Odoslaťod Tomas PO » 21. Sep 2009 08:05

qantas napísal:
Tomas PO napísal:No tak toto je veruze v sucasne situacii zbytocne. Postacili by obchvtay obci a odstranenei bodovych zavad.
no ked tade nejazdis nevies je to velmi potrebne

V porovnani s chybajucimi usekmi na D1, ci R2?
ta neznam ci ne hej
Obrázok používateľa
Tomas PO
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 944
Založený: 03. Okt 2006 23:43
Bydlisko: Presov

Odoslaťod Lionheart » 21. Sep 2009 09:53

Mne sa pozdava ten variant c3 fialovy.
Lionheart
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 67
Založený: 10. Dec 2007 13:24
Bydlisko: Milky way

Re: R8 Nitra - Hradište

Odoslaťod qantas » 05. Mar 2010 13:32

ktory variant presiel a kedy bude oficialne - R8 cka ?dik
qantas
diskutujúci
 
Príspevky: 198
Založený: 23. Feb 2008 23:08

Re: R8 Nitra - Hradište

Odoslaťod LubosG » 06. Mar 2010 11:00

Ak Fico vyhrá voľby (a bude vládnuť aj naďalej) je vysoko pravdepodobné (keďže je tamojším rodákom) že túto R-ku rozostavia v nasledujúcich 4 rokoch, no kedy presne a či v celej dľžke, to sa uvidí. Topoľčany možno budú ako prvé vo výstavbe.
D1 NM
Obrázok používateľa
LubosG
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 87
Založený: 13. Jan 2007 18:16
Bydlisko: BpJ/NM

Re: R8 Nitra - Hradište

Odoslaťod Dialniciar » 06. Mar 2010 22:56

Nerozostavia, nič sa tam prakticky nepripravuje, ale rečniť môže naďalej.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Re: R8 Nitra - Hradište

Odoslaťod Srnka2 » 17. Apr 2010 09:15

Vôbec s tým nesúhlasím aby sa tu stavala akákoľvek diaľnica,bude tu hluk, samá špina..Ale koho to zaujíma.Koho už len zaujímajú názory ľudí, aj tak si každý spraví po svojom! Ďalší zásah do prírody na ktorý moc nemyslia,ale hlavne že sa podľa nich skvalitní doprava. Kolízie sú aj na diaľnici!! Stačilo by rozšíriť na istých úsekoch cesty a nie stavať ďaľšiu!
Srnka2
nováčik
 
Príspevky: 6
Založený: 17. Apr 2010 08:52

Re: R8 Nitra - Hradište

Odoslaťod LubosG » 17. Apr 2010 10:49

Troška čudný názor, ale samozrejme existujú aj oponenti výstavby ciest a zásahov do prírody. Ale...(vo všeobecnosti)
"samá špina, hluk - dočasná záležitosť, ako inak by si to chcel realizovať?
"ďalší zásah do prírody - tak potom jedine tunel od Nitry až za Topoľčany (podzemný variant), alebo dve nové letiská - NR Sever a TO :)
"Kolízie sú aj na diaľnici!! Stačilo by rozšíriť na istých úsekoch cesty a nie stavať ďaľšiu! - Určite nie sú tie kolízie tak časté a nebezpečné na kvalitnej hoci polprofilovej ceste ako kdesi na starej, výmolmi zničenej ceste, s prejazdmi cez dediny. Ak existuje aj paralelná trasa voči plánovanej rýchlostnej ceste, diaľnici, je možné súčasnú cestu prebudovať (je to tak naplánované pri viacerých stavbách), no čo prejazd dedinami? Obchvaty každej jednej je potreba vybudovať, rôzne premostenia, preložky ap.

Neviem, kde konkrétne žiješ, možno niekde na samote v súznení s prírodou, no pre ľudí žijúcich v autami preplnených mestách či dedinách je v mnohých prípadoch budovanie lepších ciest doslova zbožným (a žiaľ dlhodobým) želaním. Rovnako tak pre vodičov, investorov ale to všetko sa tu na fóre môžeš dočítať.

Jednoducho, s tvojím názorom sa takmer vôbec nestotožňujem a neviem čo Ťa, ako odporcu budovania ciest a diaľnic, zlákalo sa sem registrovať?
D1 NM
Obrázok používateľa
LubosG
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 87
Založený: 13. Jan 2007 18:16
Bydlisko: BpJ/NM

Re: R8 Nitra - Hradište

Odoslaťod Srnka2 » 17. Apr 2010 11:45

:-DDD Je to môj názor a TY ho nezmeníš!! Bývam v jednej z tých dedín kadiaľ by to malo ísť...A registrácia kvôli tomu,že mi to nie je jedno. Ale vidím že sa tu myslí len na kvalitu dopravy ako kvalitu bývania.
Srnka2
nováčik
 
Príspevky: 6
Založený: 17. Apr 2010 08:52

Re: R8 Nitra - Hradište

Odoslaťod dragon » 17. Apr 2010 12:19

Kvalita byvania casto umerne suvisi s kvalitou dopravy
dragon
pokročilý diskutujúci
 
Príspevky: 458
Obrázky: 0
Založený: 29. Jan 2007 13:49

Re: R8 Nitra - Hradište

Odoslaťod Srnka2 » 17. Apr 2010 13:47

:-D Hej, ale ak jednej ceste ma ustúpiť úrodné pole, háj a revír so srnčou zverou a to je len v rámci našej dediny, tak by sa nad tým mal každý zamyslieť!!
Srnka2
nováčik
 
Príspevky: 6
Založený: 17. Apr 2010 08:52

Re: R8 Nitra - Hradište

Odoslaťod dragon » 17. Apr 2010 14:09

Nuz aj srnky si musia najst novy domov rovnako ako obcas aj ludia kvoli vystavbe diel vo verejnom zaujme. Take trasovanie aby sa nikomu neublizilo neexistuje. Dokonca ani pri tuneloch lebo ked chceme ist do detailov tak aj krtkovia, dazdovky, mravcekovia atd. musia ustupovat vystavbe.
dragon
pokročilý diskutujúci
 
Príspevky: 458
Obrázky: 0
Založený: 29. Jan 2007 13:49

Re: R8 Nitra - Hradište

Odoslaťod Srnka2 » 17. Apr 2010 14:21

:-D To bolo pekne napísané. Viem že vždy padnú nejaké obete.. Ale aj tak mi je to veľmi ľúto že to tu povedie, lebo to zničí všetko pekné čo sme tu mali..Asi s tým nič nenarobím..
Srnka2
nováčik
 
Príspevky: 6
Založený: 17. Apr 2010 08:52

Re: R8 Nitra - Hradište

Odoslaťod JaNY » 17. Apr 2010 21:52

Mne sa paci cerveny variant, lebo lepsie riesi Prievidzu.
Srnka2, ktory variant ohrozuje tvoj oblubeny chotar. Pockaj, mozno nakoniec odklepnu iny.
Obrázok používateľa
JaNY
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 37
Založený: 18. Jan 2010 02:41

Re: R8 Nitra - Hradište

Odoslaťod Srnka2 » 17. Apr 2010 22:45

Všetky varianty idú cez nás.
Srnka2
nováčik
 
Príspevky: 6
Založený: 17. Apr 2010 08:52

Re: R8 Nitra - Hradište

Odoslaťod expwy » 18. Apr 2010 09:19

Tak si skúste v rámci prpomienkovania jednotlivých trás vybojovať, aby vám diaľnicu v okolí vašej obce zapustili pod zem a urobili hĺbený tunel, alebo aspoň ekodukty pre migráciu zvery- v civilizovanom zahraničí je to bežné. Keď budete apriori proti diaľnici ako takej, nič nezmôžete, aj tak ju postavia, lebo je potrebná - ale skúste aspoň pre svoju obec/región a životné prostredie niečo spraviť a pokúsiť sa tú diaľnicu poľudštiť. Ak budete s R8 súhlasiť, zodpovedné inštitúcie to zoberú kladne a budete mať lepšiu východiskovú pozíciu vo vyjednávaní. Treba hľadať riešenia ako sa to dá a nie ako sa to nedá a všetko zmariť.
Obrázok používateľa
expwy
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 133
Založený: 08. Apr 2005 09:30

Re: R8 Nitra - Hradište

Odoslaťod Srnka2 » 18. Apr 2010 14:55

Dík za radu, len škoda, že som na to momentálne sama!! Ostatní majú pocit(tí čo o tom vedia, že sa to bude realizovať), že s tým nič nezmôžu, že sa to aj tak postaví..Mne tá cesta nevadí, len to, že kadiaľ to pôjde, tam v tom chotári sa to má nejako točiť..Navezú tam hlinu a je s tým koniec..Ale to by si musel vidieť. Nemyslím si, že ak by sme dali nejaký návrh, tak by ho prijali, prečo by aj mali do tej časti vložiť viac peňazí, keď môžu ušetriť..Ale skúsiť to môžme..
Srnka2
nováčik
 
Príspevky: 6
Založený: 17. Apr 2010 08:52

Re: R8 Nitra - Hradište

Odoslaťod Dialniciar » 25. Apr 2010 15:49

Preto by mali vložiť financie, že SR je členom EÚ, ktorá dbá na ochranu ŽP a bez fondov EÚ nebude R8 zrealizovaná nikdy, ale presne ako píše expway: netreba bojovať proti stavbe, ale vylepšiť stavbu, lebo stavba raz bude. :)

Ak sa nepodarí vyriešiť hĺbený tunel (z akýchkoľvek dôvodov), treba potom maximálne presadiť aspoň protihlukové steny, aby sa tieto nemuseli robiť neskôr, lebo akonáhle sa niečo nepostaví ihneď s hlavnou stavbou, dostavba akéhokoľvek prvku môže trvať aj desať rokov. :(

Z praxe: ako sa raz stavby naprojektujú, tak sa aj postavia a to bez ohľadu na to, aký čas obehne od zhotovenia projektovej dokumentácie po vyhlásenie tendra; platí ak sa nezmenia normy, inak sa skutočne všetky technické štúdie a povolenia predlžujú v platnosti.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Re: R8 Nitra - Hradište

Odoslaťod Dialniciar » 25. Apr 2010 15:50

Inak R8 je pomerne drahá RC, nakoľko za 65 km je výsledná cena skoro 930 mil. € bez DPH; čo na 1 km robí 430 mil. SKK.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Re: R8 Nitra - Hradište

Odoslaťod joe1024 » 01. Máj 2010 09:37

Pol miliardy za km ? To je tam tolko mostov a estakad ?
joe1024
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 855
Založený: 10. Jan 2008 12:40

Re: R8 Nitra - Hradište

Odoslaťod aquila » 28. Jan 2011 13:48

viewtopic.php?f=35&t=14907

definitivny je zeleny variant

nieco nove je aj na enviroportale

http://eia.enviroportal.sk/detail/rychl ... zovatka-r2
Obrázok používateľa
aquila
administrátor
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 493
Založený: 03. Feb 2005 18:08
Bydlisko: doma :)

PredchádzajúcaĎalšia

Naspäť na R8

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.