Stránka 1 z 1

Schválili elektrifikáciu 32-kilometrovej železničnej trate n

OdoslaťOdoslané: 28. Aug 2019 14:57
od mirecko255
Schválili elektrifikáciu 32-kilometrovej železničnej trate na východe SR

Vláda dala zelenú elektrifikácie trate Haniska – Moldava nad Bodvou.
Elektrifikácia úseku železničnej trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou sa bude realizovať v tzv. redukovanom variante. Ten zahŕňa elektrifikáciu trate a modernizáciu zabezpečovacieho zariadenia, ako aj rekonštrukciu železničného zvršku a spodku vrátane úpravy nástupísk. Investičné náklady predstavujú 58 miliónov eur. Na stredajšom (27. 8.) výjazdovom rokovaní v Kokave nad Rimavicou to odsúhlasil vládny kabinet.

„Realizáciou tohto projektu sa dosiahne úspora na cestovnej dobe u osobných vlakoch oproti súčasnosti až o 11 minút na 32-kilometrovej dĺžke trate, čo je nezanedbateľný faktor. Projekt je v súčasnej dobe vo vysokom stupni projektovej prípravy a nadväzuje na výstavbu terminálu integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto,“ informovalo vo vládnom materiáli ministerstvo dopravy a výstavy.

V roku 2018 bola spracovaná štúdia realizovateľnosti, ktorá porovnávala tri varianty technického riešenia projektu - základný, redukovaný a minimálny. Minimálny variant s investíciou 41 miliónov eur pozostáva výlučne z elektrifikácie trate, základný variant s nákladmi 74 miliónov eur rozširuje redukovaný variant o modernizáciu zabezpečovacieho zariadenia na nadväzujúcom úseku Barca – Haniska pri Košiciach vrátane samotnej stanice Haniska.

Posledná neelektrifikovaná trať do Košíc
„Elektrifikáciou úseku trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou sa odstráni posledná neelektrifikovaná trať zaústená do Košíc s možnosťou optimálneho zapojenia dopravy na tejto trati do pripravovaného Integrovaného dopravného systému (IDS) Košického samosprávneho kraja (KSK), vybuduje sa bezbariérový nástup a výstup pre pohyb imobilných a ťažko telesne postihnutých. Projekt je z pohľadu investičnej prípravy majetkovoprávne usporiadaný, má vysoký stupeň projektovej prípravy a je pripravený na realizáciu,“ uviedol rezort dopravy.

Projekt má prispieť k zlepšeniu dopravnej obslužnosti územia, aj k úspore času pre dochádzku do oceliarní U.S. Steel Košice, kde sa predpokladá umožnenie vstupu zamestnancov aj tzv. nákladným vchodom v blízkosti železničnej zastávky Hutníky a následnej úpravy vnútropodnikovej dopravy v areáli podniku.

Traťový úsek Košice – Moldava nad Bodvou sa rezort dopravy chystá liberalizovať.

https://www.aktuality.sk/clanok/719399/ ... ychode-sr/