Stránka 1 z 1

Košická a Prešovská župa založili firmu na organizáciu dopra

OdoslaťOdoslané: 27. Aug 2019 08:30
od EmBe
Košická a Prešovská župa založili firmu na organizáciu dopravného systému

KOŠICE, PREŠOV. Prvé kroky k integrácii dopravy medzi Prešovským a Košickým krajom sa už udiali minulého roku.

V pondelok schvaľovali krajské zastupiteľstvá zriadenie obchodnej spoločnosti.

Vedúci oddelenia pre Integrovaný dopravný systém (IDS) na úrade PSK prezradil aj prvé kroky spoločnosti a odhadované časové horizonty plánovaných zmien.

Po vzore Bratislavy
Organizáciu pripravovaného integrovaného dopravného systému (IDS) Košického a Prešovského kraja bude mať na starosti obchodná spoločnosť IDS Východ, s. r. o.

Návrh na jej založenie v pondelok schválili košickí a prešovskí krajskí poslanci.

VYPNÚŤ REKLAMU

Poslanci zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) dostali na prerokovanie Návrh na založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s. r. o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja a majetkovú účasť Prešovského samosprávneho kraja v tejto spoločnosti.

„Rozdelené kompetencie, nejednotné tarify, rôzne uplatňovanie sociálnych zliav a rozdielne zdroje financovania spôsobujú komplikácie najmä cestujúcej verejnosti. Tieto rozdielne dopravné systémy spôsobujú neustály úbytok cestujúcich z verejnej dopravy a zároveň nárast individuálnej automobilovej dopravy so všetkými jej negatívnymi vplyvmi. Spomaliť a zvrátiť tento vývoj môže len koordinovaná a organizovaná dopravná ponuka v podobe integrovaného dopravného systému,“ píše sa v dôvodovej správe.

VYPNÚŤ REKLAMU

Dozorná rada
Spoločnosť by mala fungovať po vzore integrovanej dopravy Bratislavského a Žilinského kraja.

Dozorná rada bude mať štyroch členov, teda dvoch z každého kraja a dvoch konateľov.

Podľa odporúčania by mal každý kraj jedného z členov dozornej rady navrhnúť za krajské mesto.

Spoločnosť má sídliť v Košiciach na Turgenevovej 36 a najneskôr v roku 2020 sa má vytvoriť osobitné pracovisko v Prešove.

To sa má špecializovať na dopravné modelovanie.

Financovanie prevádzkových nákladov má byť v pomere KSK a PSK 60 ku 40 na prvé dva roky a spoločnosť by mala vzniknúť od prvého októbra tohto roka.

Po schválení založenia spoločnosti v zastupiteľstvách PSK a KSK bude možné zapísať spoločnosť do obchodného registra.

Schválili konateľa a členov dozornej rady
V tomto roku má mať spoločnosť šesť zamestnancov – riaditeľ (1. konateľ), zástupca riaditeľa (2. konateľ), administratívny pracovník, právnik a dvaja dopravní technológovia.

VYPNÚŤ REKLAMU

Na budúci rok by mali pribudnúť ďalší štyria dopravní technológovia.

„V ďalších rokoch bude vývoj počtu zamestnancov závisieť od zvyšovania rozsahu činností, ktoré bude IDS Východ, s. r. o. zabezpečovať, najmä centrálny dispečing IDS, informačný systém IDS, rozúčtovanie výnosov v rámci IDS, postupné zapájanie mestských dopráv, kontrola technicko-prevádzkových štandardov IDS a pod.,“ vysvetľuje dôvodová správa.

Peňažný vklad Prešovského samosprávneho kraja do základného imania spoločnosti má byť vo výške 50-tisíc eur, teda 50-percentný majetkový podiel.

Za Prešovský samosprávny kraj boli schválení aj dvaja členovia dozornej rady.

Ide o poslankyňu za okres Prešov Zuzanu Bednárovú (KDH) a poslanca za okres Stará Ľubovňa Petra Sokola (Smer-SD).

Za konateľa spoločnosti prešovskí poslanci schválili Milana Škorupu, ktorý je v súčasnosti vedúcim oddelenia IDS na úrade PSK a absolvoval doktorandské štúdium na Žilinskej univerzite v odbore doprava.

Za Úrad KSK to bude referent cestnej dopravy Radovan Hužvík.

„Verím, že toto je ďalším správnym krokom k vybudovaniu integrovaného dopravného systému. Myslím, že ľudia na to už dávno čakajú a je našou povinnosťou, aby sme tento projekt posunuli dopredu," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).

Zmluvne by sa k IDS Východ mali pridať aj mestá Košice a Prešov s ich dopravnými podnikmi a do systému by sa mali pripojiť aj Železnice Slovenskej republiky.

Majerský: Bude stačiť jeden lístok
„Pre nás je podstatné to, aby ľudia za spoločné zľavy, spoločné cestovné a výhody mohli na virtuálny cestovný lístok cestovať v rámci Prešovského a Košického samosprávneho kraja na viacerých dopravných prostriedkoch. Ak sa nám to podarí naplniť v krátkej dobe, tak cestujúci nastúpi na akýkoľvek dopravný prostriedok a za jeden cestovný lístok by sa mohol dopraviť do iného samosprávneho kraja,“ povedal predseda PSK Milan Majerský (KDH).

Časové horizonty budú závisieť od rokovaní s dopravcami. Najbližšie majú rokovať so Železnicami Slovenskej republiky.

„Bol by som rád, keby to bolo na budúci rok, ale nejdem dávať plané sľuby,“ reagoval Majerský.

Kraje už podnikli prvé kroky
V minulom roku začal Prešovský a Košický samosprávny kraj spolu s mestami Prešov a Košice úzko spolupracovať v oblasti integrovaného dopravného systému.

Prvými výsledkami majú byť zjednotené tarify a tarifné podmienky v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave v oboch krajoch od februára tohto roka.

Zároveň sa od augusta zjednotili aj prepravné poriadky autobusových dopravcov v prímestskej autobusovej doprave a koordinovala sa aj dopravná obsluha na cezhraničných územiach medzi krajmi.

Spoločný organizátor dopravy má ušetriť náklady krajom, keďže by išlo o duplicitné náklady.

„Spoločný organizátor vytvorí jednotný tarifný, informačný a prepravný systém, poskytne potenciál pre kvalitné personálne obsadenie a umožní realizovať celkovo lacnejšie riešenia pre IDS (aplikácie, hardvér, softvér, čerpanie prostriedkov z verejných fondov,...),“ píše sa v dôvodovej správe.

Aktuálne sú spracovávané plány udržateľnej mobility Prešovského a Košického kraja.

Tie majú dbať na prepravné prúdy, dopravnú infraštruktúru a možnosť efektívnejších opatrení na podporu udržateľných druhov dopravy.

„Podľa spracovateľa je spoločná organizácia systému verejnej dopravy nutnosťou najmä z dôvodov existencie spoločnej chrbtice železničných tratí a silných prepravných väzieb vnútri košicko-prešovskej, podtatransko-spišskej a zemplínskej sídelnej aglomerácie. Zodpovedať za ňu musí mať regionálny organizátor IDS so silnou kompetenciou a podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktoré zodpovedá za objednávku železničnej dopravy,“ píše sa v dôvodovej správe.

Séria pracovných rokovaní medzi Prešovským a Košickým samosprávnym krajom vyvrcholila v júli tohto roka, kedy bola dosiahnutá úplná spoločná zhoda všetkých zásadných skutočností k vzniku spoločného organizátora IDS.

Prvé úpravy poriadkov majú byť v 2020
Integrovaný dopravný systém pozostáva podľa Škorupu z troch hlavných častí – dopravná integrácia, tarifná integrácia a centrálny dispečing.

„Dopravná integrácia je fyzické nastavenie dopravy, liniek a spojov tak, aby tvorili jeden spoločný celok verejnej dopravy a dokázal konkurovať individuálnej automobilovej dopravy. V tarifnej integrácie ide o to, aby platby za cestovné fungovali jednotne v rámci celého územia. V súčasnosti si musíme do vlakov a autobusov zakupovať lístky zvlášť. S tarifnou integráciou súvisia aj novodobé vymoženosti, mobilné aplikácie, platby pomocou kariet a podobne,“ vysvetlil Škorupa.

Tretím rozmerom integrovanej dopravy je centrálny dispečing, čo znamená denné udržiavanie systému v prevádzke.

„Napríklad sledovanie drobných meškaní a zabezpečovanie prestupných nadväzností. Z jedného centrálneho strediska tak budú riadení ako keby všetci vodiči, vlaky, autobusy a poskytovatelia verejnej dopravy,“ vysvetlil Škorupa.

Odhad fungovania celého systému je o 10 až 15 rokov.

Jednou z prvých podstatných úloh bude plán dopravnej obslužnosti, kde budú zadefinované princípy dopravnej integrácie.

„Je to niečo ako stavebný projekt. V tomto dokumente budú dopodrobna zadefinované linky, poriadky, vrátane nákladov. Na tomto sa začne robiť a odhadujeme, že dokončiť by sa mohlo približne o rok a pol,“ povedal Škorupa.

V 2020 by sa mali začať prvé úpravy na cestovných linkách a do konca budúceho roka by sa mohlo začať aj s tarifnou integráciou medzi Prešovom a Košicami.

Čítajte viac: https://kosice.korzar.sme.sk/c/22198081 ... z5xmhKgq59