Popradčania majú novú cestu - výpadovku na Kežmarok

re-print článkov týkajúcich sa problematiky diaľnic a rýchlostných komunikácií

Popradčania majú novú cestu - výpadovku na Kežmarok

Odoslaťod Andrej » 13. Dec 2011 10:48

Popradčania majú novú cestu - výpadovku na Kežmarok

12.12.2011

Poprad (12.decembra 2011) – Obyvatelia Popradu a návštevníci Tatier dostali predčasný vianočný darček. Minister dopravy Ján Figeľ dnes otvoril prvý úsek novej štvorprúdovej cesty medzi Popradom a Kežmarkom, ktorá zabezpečí plynulý a bezpečný prejazd mestskou časťou Matejovce. Zo smeru od Kežmarku je cesta zároveň privádzačom na diaľnicu D1. Výstavba mimoriadne potrebnej štvorprúdovky bola spolufinancovaná z eurofondov prostredníctvom Operačného programu Doprava.

O potrebe postaviť novú cestu I/67, ktorá plní významnú úlohu pre dopravu vo Vysokých Tatrách a Pieninách, sa hovorilo už roky. Veľký nárast intenzity dopravy na starej ceste spôsoboval veľmi zložité podmienky pre cestnú dopravu na úseku cesty medzi Popradom a Kežmarkom. Intenzita dopravy sa v roku 2010 dostala na úroveň 12 350 vozidiel/24 hodín, čo je nadmerné preťaženie na klasickú dvojprúdovú cestu. Prestavbou cesty z dvojpruhovej na štvorpruhovú a jej novým smerovým a výškovým vedením sa podstatne zlepšili dopravné podmienky, zvýšila sa výkonnosť cestnej komunikácie, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky a podstatne sa znížili nepriaznivé účinky dopravy na životné prostredie v danom úseku.

„Dnes, pri otváraní tejto novej cesty, myslím na obyvateľov Matejoviec, ktorí si novú cestu naozaj zaslúžili. Extrémne hustá premávka cesty spájajúca dve podtatranské metropoly Poprad a Kežmarok v samom strede mestečka prekáža celým Matejovciam. Najhoršie chvíle však zažívali majitelia domov postavených hneď vedľa krajnice. Chcel by som sa im poďakovať aj za trpezlivosť, s ktorou tri roky znášali dopravné obmedzenia kvôli výstavbe novej cesty“, uviedol počas slávnostného otvorenia cesty minister J. Figeľ.

Cestu postavilo Združenie I/67 Poprad – Kežmarok (Inžinierske stavby a.s., Eurovia SK a.s., Strabag) za vyše 35 miliónov eur. Viac ako polovicu nákladov je prefinancovaná cez Operačný program Doprava (štrukturálne fondy).

Novopostavená cesta v dĺžke 6 kilometrov je prvou etapou z celého projektu štvorprúdového prepojenia Popradu a Kežmarku. Pokračovať vo výstavbe ďalších úsekov sa bude pravdepodobne po roku 2013 – v novom programovom období eurofondov.

Technické detaily o stavbe:

Prvý úsek stavby v staničení 0,567-2,031 znamenal kompletnú prestavbu dvojpruhovej cesty na smerovo rozdelenú štvorpruhovú komunikáciu. Tento úsek je situovaný v intraviláne mesta Poprad, v priamom kontakte s verejnou dopravou a staval sa za plnej premávky. V rámci prvého úseku stavby bola vybudovaná cestná kanalizácia s odlučovačmi ropných látok, bol asanovaný nevyhovujúci mostný objekt v km 2,031 a bol vybudovaný nový štvorpruhový most. Umiestnenie stavby v intraviláne si vyžiadalo bezpečnostné opatrenia pre peších (výstavbu chodníkov, výstavbu verejného osvetlenia, zábradlí) a opatrenia na zníženie negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie (protihlukové steny).

Druhý úsek v staničení 3,075-6,150 je umiestnený mimo mesta. Obchádza mestskú časť Poprad – Matejovce z južnej strany a na konci sa pripája na existujúcu komunikáciu pred obcou Veľká Lomnica. Tento úsek stavby, napriek tomu, že je v extraviláne, bol zo stavebného hľadiska tiež náročný. Dôvodom bola kolízia navrhovanej trasy preložky cesty s miestnou komunikáciou v Matejovciach, s pôvodným korytom rieky Poprad, so železničnou vlečkou, s potokmi a podzemnými sieťami, nachádzajúcimi sa v tomto úseku stavby. Bolo vybudovaných päť mostných objektov (najdlhší most dĺžky 200m), pričom jeden z z nich je oblúkový oceľový most so železobetónovou mostovkou (tzv. malé APOLLO). Preložka cesty v tomto úseku si vyžiadala preložku koryta rieky Poprad v dĺžke 785m, preložku vlečkovej koľaje, preložku miestnej komunikácie k Železničnej stanici v Matejovciach, výstavbu oporného múru a preložku dotknutých inžinierskych sietí. Aj keď realizácia stavby v tomto úseku bola z pohľadu jej situovania v extraviláne podstatne jednoduchšia ako na I. úseku stavby, práve kolízia s korytom rieky Poprad, s miestnou komunikáciou vedúcou k železničnej stanici v Matejovciach, so železničnou vlečkou a v neposlednom rade s komunitou neprispôsobivých obyvateľov, ktorých chatrče vyrástli tesne pred začatím stavby v priamom kontakte so staveniskom stavby si vyžiadali jednak vysokú koordináciu stavebných a technologických postupov, časovú a priestorovú koordináciu stavebných prác a v neposlednom rade aj značnú dávku odvahy, trpezlivosti.

Stredný úsek stavby zabezpečila Národná diaľničná spoločnosť v rámci priľahlého úseku diaľnice.

http://www.mindop.sk/index/index.php?id ... rm2=115980
Andrej
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 608
Založený: 08. Feb 2005 16:57

Naspäť na 2011

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 0 hostí.