CEF - Nástroj na prepájanie Európy

sekcia, ktorá sa venuje popisu technických aj netechnických záležitostí, postupov a pojmov dotýkajúcich sa infraštruktúry

Moderátor: Moderátori

CEF - Nástroj na prepájanie Európy

Odoslaťod jarino » 17. Júl 2016 22:21

Nástroj na prepájanie Európy financuje projekty, ktoré vyplňujú chýbajúce prepojenia v oblastiach európskej energetiky, dopravy a digitálnej chrbtice. Jeho zámerom je tiež budovanie ekologickejšieho európskeho hospodárstva podporovaním čistejšieho spôsobu dopravy, vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia a uľahčením využívania obnoviteľných zdrojov energie v súlade so stratégiou Európa 2020. Bol vytvorený na základe Nariadenia 1316/2013 z 11. decembra 2013.
V oblasti dopravy sa financovanie zameriava na CORE network sieť TEN-T. Väčšina peňazí je určená na projekty železničnej infraštruktúry na sieti TEN-T. Okrem železníc žiadatelia môžu žiadať o podporu na projekty diaľnic blízko hraníc, bezpečnostné opatrenia na sieti TEN-T a projekty vnútroštátnych vodných ciest TEN-T.
V rokoch 2014 - 2016 budú tzv. národné obálky realizované formou výziev vyhlasovaných EK v rokoch 2014, 2015 a 2016. Čerpanie financií a realizácia projektov sa očakáva od roku 2016.
Po roku 2016 bude dochádzať k medzinárodnej súťaži o prostriedky nevyčerpané cez tzv. národné obálky. Štáty tak po 2016 môžu o financie prísť, ale v prípade úspešnosti projektov môžu financie zobrať iným štátom.
Zdroje:
http://www.sfdi.cz/fondy-eu/nastroj-pro ... vropy-cef/
http://lr-coordination.eu/sk/cef
jarino
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 961
Založený: 12. Sep 2011 12:49

Re: CEF - Nástroj na prepájanie Európy

Odoslaťod richie » 18. Júl 2016 16:53

v ramci CEF budu/chcu madari realizovat (okrem ineho) aj rozsirenie M15 (v ramci planovacieho obdobia 2014-2020)
richie
pokročilý diskutujúci
 
Príspevky: 289
Obrázky: 0
Založený: 17. Jún 2015 07:32

Re: CEF - Nástroj na prepájanie Európy

Odoslaťod jarino » 08. Sep 2016 21:42

Cieľ: Urýchlenie investovania v oblasti transeurópskych sietí a posilnenie účinku financovania z verejného i súkromného sektora. Má zvýšiť efektívnosť opatrení Únie a umožniť optimalizáciu nákladov na realizáciu.
Do roku 2020 odhadované investičné potreby do transeurópskej siete sú cca 970 000 miliónov eur. CEF má pre obdobie 2014 - 2020 vyčlenených 33 miliárd eur. Konkrétne pre sektor dopravy 26 miliárd eur z čoho 11 miliárd je presunutých z Kohézneho fondu a od 1. januára sa tieto financie budú viazať podľa Nariadenia 1316/2013. Do konca roku 2016 sú financie presunuté z Kohézneho fondu viazané pre členské krajiny oprávnené čerpať prostriedky z KF.

EK v roku 2011 prijala bielu knihu s názvom Plán jednotného európskeho dopravného priestoru - Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje. Ciele bielej knihy sú zníženie skleníkových plynov v doprave o 60 % v roku 2050 oproti roku 1990, 30% cestnej nákladnej dopravy uskutočňovanej na vzdialenosti viac ako 300 km by sa do roku 2030 malo presunúť na iné druhy dopravy s nárastom do roku 2050 na 50%, dĺžka vysokorýchlostnej železnice by sa mala do 2030 strojnásobiť a do roku 2050 by mali väčšinu osobnej dopravy na stredné vzdialenosti zabezpečovať železnice, do 2050 by mali byť všetky letiská základnej siete napojené na železničnú sieť a všetky námorné prístavy by mali byť napojené na systém železničnej nákladnej dopravy a podľa možností systém vnútrozemských vodných ciest.
Podľa EK do energetiky do 2020 je potrebné investovať 1 000 000 miliónov eur, pričom 200 000 miliónov by sa malo investovať do infraštruktúry na prenos a skladovanie elektrickej energie a plynu.
Do roku 2020 by mala Európa disponovať najrýchlejším širokopásmovým pripojením na internet.
Podpora by sa mala zamerať na základnú sieť a na projekty spoločného záujmu v oblasti systémov riadenia dopravy:
SESAR - európsky systém riadenia leteckej prevádzky
ITS - inteligentný dopravný systém,
VTMIS - monitorovací a informačný systém pre lodnú dopravu,
RIS - riečne informačné služby
ERTMS - európsky systém riadenia železničnej prevádzky.
jarino
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 961
Založený: 12. Sep 2011 12:49

Re: CEF - Nástroj na prepájanie Európy

Odoslaťod jarino » 18. Sep 2016 12:44

Oprávnenosť nákladov.
Na finančnú pomoc sú oprávnené iba opatrenia, ktoré prispievajú k projektom spoločného záujmu v súlade s Nariadením 1315/2013.
Vo forme grantov môžu byť podporené:
- realizácia základnej siete v súlade s III kapitolou Nariadenia 1315/2013 a projekty a horizontálne priority stanovené v časti I prílohy I tohto Nariadenia,
- realizácia súhrnnej siete v súlade s kapitolou III Nariadenia 1315/2013, ak opatrenie pomáha premosteniu chýbajúcich prepojení, uľahčeniu cezhraničných dopravných tokov alebo odstráneniu úzkych miest, opatrenia prispievajúce k rozvoju základnej siete, prepojeniu koridorov základnej siete alebo ak dochádza k zavedeniu ERTMS na hlavných trasách koridorov nákladnej železničnej prepravy,
- štúdie na projekty spoločného záujmu,
- štúdie na cezhraničné prioritné projekty,
- opatrenia podporujúce projekty spoločného záujmu,
- realizácia dopravnej infraštruktúry v uzloch základnej siete vrátane mestských uzlov,
- podpora systémov telematických aplikácii,
- opatrenia podporujúce služby nákladnej dopravy,
- zníženie hluku z nákladnej železničnej dopravy a to aj úpravou existujúcich vozidiel,
- opatrenia na podporu programu,
- bezpečná a zabezpečená infraštruktúra,
- podpora námorných diaľnic.
jarino
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 961
Založený: 12. Sep 2011 12:49

Re: CEF - Nástroj na prepájanie Európy

Odoslaťod jarino » 18. Sep 2016 13:13

Miera financovania
Návrhy sa vyberajú na základe výzvy na predkladanie návrhov okrem prípadov v Nariadení 966/2012.
V prípade štúdií finančná pomoc neprekročí 50% oprávnených nákladov.
V prípade stavebných prác na:
- železničnej sieti a cestnej sieti v prípade štátov, ktoré nemajú na svojom území žiadnu sieť alebo ak sieť izolovaná bez diaľkovej železničnej prepravy: 20%, ak sú to úzke miesta: 30% a 40% pre cezhraničné úseky a podporu interoperability,
- vnútrozemské vodné cesty: 20%, v prípade úzkych ciest a cezhraničných úsekov: 40%,
- rozvoj prístavov, multimodalita: 20%,
- zníženie hluku železničnej nákladnej dopravy: 20%,
- lepšia dostupnosť dopravy pre zdravotne postihnutých: 30%, pričom adaptačné práce nemôžu prekročiť 10% celkových nákladov na práce,
- podpora technológií a inovácií v doprave: 20%,
- cezhraničné cestné úseky: 10%.
V prípade telematických systémov:
- pozemné komponenty ERTMS, systému SESAR, RIS a VTMIS: 50%,
- pozemné komponenty ITS pre cestnú dopravu: 20%,
- palubné komponenty ERTMS: 50%,
- palubné komponenty SESAR, RIS, VTMIS a IST pre cestnú dopravu: 20%
- podpora rozvoja námorných diaľnic: 30%,
- iné telematické systémy ako sú vyššie uvedené, služby nákladnej dopravy a bezpečné parkoviská na základnej cestnej sieti: 20%.
Miera financovania sa zvýši až o 10% v prípade opatrení so synergiami medzi dvomi dvomi sektormi, na ktoré sa vzťahuje CEF.
Objem finančnej pomoci sa upravuje na základe analýzy nákladov a prínosov pre každý projekt, dostupnosti rozpočtových zdrojov Únie a potreby maximalizovať pákový efekt financovania Únie.
jarino
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 961
Založený: 12. Sep 2011 12:49

Re: CEF - Nástroj na prepájanie Európy

Odoslaťod jarino » 18. Sep 2016 14:38

Financie prevedené z Kohézneho fondu
Na 11 miliárd eur, ktoré boli presunuté z Kohézneho fondu a ktoré sa majú využiť v oprávnených štátoch sú vypísavané osobitné výzvy na predkladanie projektov na realizáciu základnej siete v štátoch oprávnených na prostriedky z KF.
Maximálne miery spolufinancovania sú tie, ktoré sa uplatňujú na KF.
jarino
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 961
Založený: 12. Sep 2011 12:49

Re: CEF - Nástroj na prepájanie Európy

Odoslaťod jarino » 05. Aug 2018 17:43

Pre roky 2121-2027 je navrhovaný rozpočet pre CEF Transport 30,6 miliardy eur. Z toho z Kohézneho fondu (zrejme národná obálka) bude 11,3 miliardy eur. Z celkového finančného objemu 6,5 miliardy eur je vyčlenených pre vylepšenie strategickej infraštruktúry na armádne účely.
Radikálne narastie objem financií pre R&D pre obranu, okrem toho budú dostupné peniaze - 25 miliárd eur na vykonávanie dôležitých reforiem (naše školstvo by potrebovalo cez miliardu :D).
jarino
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 961
Založený: 12. Sep 2011 12:49

Re: CEF - Nástroj na prepájanie Európy

Odoslaťod badger-FB » 15. Okt 2022 19:19

Jarino napísal:Pre roky 2121-2027 je navrhovaný rozpočet pre CEF Transport 30,6 miliardy eur. Z toho z Kohézneho fondu (zrejme národná obálka) bude 11,3 miliardy eur. Z celkového finančného objemu 6,5 miliardy eur je vyčlenených pre vylepšenie strategickej infraštruktúry na armádne účely.
Takto to vyznieva ako keby armádne účely boli nejak extra.

V skutočnosti je to inak: Až 93% vojenskej dopravnej siete sa prekrýva s transeurópskou dopravnou sieťou (TEN-T), teda so strategickými dopravnými koridormi, ktoré sú zvlášť významné pre fungovanie EÚ. Na financovanie rozvoja TEN-T existujú na európskej úrovni finančné nástroje, ktoré môžu byť využité aj na podporu rozvoja dopravnej infraštruktúrny s dvojakým využitím (Nástroj na prepájanie Európy - CEF).

V dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021-2027 bolo pre oblasť vojenskej mobility vyčlenených 1,7 mld. € (bežné ceny). Pôvodný návrh Európskej komisie z roku 2018 počítal s objemom 6,5 mld. €, čo predstavuje zníženie balíka pre vojenskú mobilitu 74%.

Teraz, v rámci konfliktu na Ukrajine, sa hľadajú národné zdroje aj na zosilnenie mostov aj na lepšie zosilnenie svahov ciest a železníc v dôležitých vnútroštátnych koridoroch pre obranné účely. Viac k tomu som uviedol v inej téme:
https://www.dialnice.info/viewtopic.php ... 06#p247506
https://www.dialnice.info/viewtopic.php ... 07#p247507
https://www.dialnice.info/viewtopic.php ... 09#p247509
a ďalšie príspevky tam nasledujú.. lebo o tom je obranná infraštruktúra a vojenské cesty, nie o tom, že či je most Lanfranconi schopný uniesť tanky :)

Vojenská mobilita, pojem, ktorý Pentagon pre Európu rieši 20+ rokov a Brusel ho statočne prehliadal. Slovensko ho prehliada dodnes.

Podľa vyrozumenia EK z februára ´20 u vojenskej mobility je pre CEF dôležité ešte aj to, že podiel spolufinancovania je max. 50% v základe alebo max. 85% len vtedy, ak sú potrebné zdroje členskými štátmi z programov v rámci zdieľaných na zvládanie najvyšších priorít. Čiže ani nie každý projekt pre vojenskú mobilitu má nárok na najvyššie spolufinancovanie.

Ako príklad, my potrebujeme v ultra vysokej dôležitosti zabezpečiť železničné/cestné nadradené prepojenie s Poľskom ako soľ. Nemáme ani jedno jediné. My tam nevieme skoro nič nasmerovať.. aj z toho mála, ktoré dostaneme. Rozpracovaný je program spevnenia mostov.. s 50%. A sú v šuflíkoch aj iné predstavy. Čaká sa aj, že sa to ešte zdvihne.. ale nejak nie je ochota to zdvíhať, EÚ musí riešiť obranne iné výdavky a toto si majú robiť štáty vo vl. záujme.

Kohézna časť je možná nasmerovať s 85% financovaním z CEF výhradne na medzihraničné chýbajúce spojenia, to sa aj spravilo: trať na ČR a úsek D3 (Čadca). Je snaha v tom pokračovať.

Generálna obálka má 3 rozdelenia: 30% základná (70% národné zdroje), ktorú ide zdvihnúť na 50% len pre: štúdie, medzihraničné spojenia vo vymedzených kategóriách, telematika, vodné cesty, železničná interoperabilita, vonkajšie hranice a bezpečnostná infra. Výnimku na 70% majú "vonkajšie regióny", teda aj my, na tieto vymedzené ciele.

SR skoro všetko čo stavia, pripravuje do výstavby alebo že chýba do 2030 sa týka práve aj vojenskej mobility. (že chýba aj mimo trás a týchto cieľov je výsledok našeho bačovania)

Je snaha vojenskú mobilitu zvýšiť, ale pre predstavu sa zatiaľ "zvýšila o 300 mil. eur", čo nerieši ani pôvodný cieľ..
Obrázok používateľa
badger-FB
pokročilý diskutujúci
 
Príspevky: 394
Obrázky: 16
Založený: 27. Dec 2021 23:31


Naspäť na Glosár

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 2 hostí.