IDS BSK - Integrovaný dopravný systém BA kraja

sekcia venovaná železniciam

Moderátor: Moderátori

IDS BSK - Integrovaný dopravný systém BA kraja

Odoslaťod EmBe » 07. Sep 2018 20:17

Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a.s. má za cieľ zaviesť a prevádzkovať plnohodnotný IDS aj v bratislavskom regióne pod názvom Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji (IDS BK). Priniesť jednoduchšie a pohodlnejšie cestovanie za primeranú cenu a zatraktívniť hromadnú osobnú dopravu tak, aby obyvatelia menej cestovali svojimi osobnými autami a šetrili životné prostredie.

Čo zavedenie IDS prinieslo?
Integračný proces postupne priniesol rad zmien v tarifnej, dopravnej a informačnej oblasti. Tieto zmeny boli realizované najmä za účelom sprehľadnenia dopravného a tarifného systému ( napr. zmeny linkového vedenia, intervalový režim, zavedenie tarifných zón ) a vytvorenia jednotného informačného systému ( napr. označovanie vozidiel, online dopravné informácie). Jednotlivé opatrenia majú zjednodušiť cestovanie a orientáciu v dopravnom systéme.

Dopravný systém
V IDS BK je uplatňovaný princíp jednotných prepravných a tarifných podmienok. To znamená, že na rozdiel od predchádzajúceho stavu, kedy každý dopravca uplatňoval svoju tarifu (štruktúru cestovných lístkov, cenu cestovného a dovozného, rozsah zliav) a prepravné podmienky (podmienky prepravy osôb a batožín, práva a povinnosti cestujúcich a dopravcu) je možné cestovať jedným cestovným lístkom pri použití rôznych dopravných prostriedkov rôznych dopravcov a to za rovnakých prepravných podmienok.
S cestovnými lístkami IDS BK je možné na cestovanie využívať vybrané vlaky ako aj linky MHD a regionálne autobusové linky začlenené do IDS BK. V regionálnej doprave je preferovaná koľajová doprava a vo vybraných prestupných miestach nadväzuje na vlaky autobusová doprava. Cestovné poriadky liniek sú zostavované v intervalovom režime tak, ako je to bežné na linkách MHD v Bratislave.

Označovanie liniek
Nastala zmena v označovaní regionálnych autobusových liniek – k slovnému označeniu konečnej stanice pribudlo aj číselné označenie linky, tak ako tomu je v mestskej doprave. Princíp označenia liniek je podľa toho, ktoré územie linka prevažne obsluhuje. Na Záhorie premávajú linky číselnej rady 200, v okrese Pezinok 500, Senec 600, v smere na juhovýchod od Bratislavy 700. Tento prvok prispel k ľahšej orientácií a nájdeniu správneho autobusu. Vlakové linky sú označené písmenom S a číslom, ktoré opäť označuje smerovanie vlaku (vlaková linka do Malaciek je označená ako S20). Písmenom T sú označené turistické linky.

Výška cestovného
Oproti predchádzajúcemu stavu, kedy na výšku cestovného mala vplyv precestovaná vzdialenosť, je súčasné cestovné odvodené od počtu precestovaných tarifných zón. Integrované územie je rozdelené do tarifných zón (každá zóna je označená trojmiestnym číslom) čo prispieva k jednoduchšiemu výpočtu cestovného. Štruktúru cestovných lístkov definuje dokument Tarifné podmienky IDS BK.
Chceme zachovať súčasný komfort pre cestujúcich, keďže vlaky premávajú aj mimo územia integrovaného dopravného systému. Cestujúci si môže v Bratislave zakúpiť jednosmerný/spiatočný cestovný lístok železničného dopravcu, prípadne využiť lístok z ponuky IDS BK (duálna tarifa).
Cestujúci si pri ceste vlakom môže vybrať, ktorá kombinácia cestovného je pre neho výhodnejšia. Takáto možnosť výberu neexistuje pri ostatných druhoch dopravy (regionálna autobusová doprava a MHD).

Informačný systém
Účelom vytvorenia jednotného informačného systému je, aby bolo možné čo najjednoduchšie získať potrebné dopravné informácie ako pred samotným cestovaním, tak aj počas cestovania.
Rozšírilo sa označenie vozidiel regionálnej autobusovej dopravy, ktoré majú číselné označenie linky aj na bočnej a zadnej časti vozidla a taktiež sa rozšíril a zjednotil rozsah zobrazovaných informácií na jednotlivých zastávkach (napr. regionálne zastávky obsahujú názov zastávky, čísla obsluhujúcich liniek ale aj mapové podklady, dopravnú sieť) podľa Technicko-prevádzkových štandardov.

Plánovaný termín I. etapy spustenia IDS BK 01.03.2013 sa pre technické nedostatky v softvérovom riešení tarifno-odbavovacích zariadení nepodarilo dodržať. Po odstránení týchto nedostatkov a následnom dôkladnom otestovaní bola I. etapa zavedená od 01.06.2013. Druhá polovica roka bola venovaná príprave zadania a úprav pre II. etapu.

Zdroj: https://www.idsbk.sk/
Obrázok používateľa
EmBe
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 1182
Založený: 24. Jan 2010 21:33
Bydlisko: ZA/ZV

Re: IDS BSK - Integrovaný dopravný systém BA kraja

Odoslaťod EmBe » 06. Jan 2019 02:08

Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Bratislavský samosprávny kraj
PREDPOKLADANÝ DÁTUM ZVEREJNENIA OZNÁMENIA O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 07.01.2020
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zak ... ail/418896
Obrázok používateľa
EmBe
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 1182
Založený: 24. Jan 2010 21:33
Bydlisko: ZA/ZV

Re: IDS BSK - Integrovaný dopravný systém BA kraja

Odoslaťod EmBe » 06. Jún 2019 10:54

https://www.facebook.com/15078139177220 ... 272852077/

https://www.idsbk.sk/oznamy/19060515390 ... m-a-trnav/

NAJROZSIAHLEJŠIE ZMAPOVANIE MOBILITY V BRATISLAVSKOM A TRNAVSKOM KRAJI

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (BID) disponuje novými dátami, ktoré slúžia na zlepšenie a zatraktívnenie verejnej dopravy v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Údaje pochádzajú z lokalizácie SIM kariet, ktoré poskytli traja mobilní operátori. Analýza, ktorú pre BID vypracovala spoločnosť Market Locator SK, vychádza z anonymizovaných údajov o polohách a pohybe vyše 1,3 milióna SIM kariet.

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. pri dopravnom plánovaní pracuje predovšetkým s dátami. Analýza lokalizačných dát o polohách a pohybe SIM kariet je ďalším zdrojom informácií, ktoré prispejú k skvalitneniu verejnej dopravy v Bratislavskom a Trnavskom kraji. „Údaje, ktoré máme k dispozícii, sú z pohľadu ich objemu, bezprecedentné . Bratislavská integrovaná doprava vďaka tomu získala dáta na plánovanie a skvalitňovanie verejnej dopravy a tiež na plánované rozširovanie do susedného Trnavského kraja,“ uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Analýzu si dala vypracovať Bratislavská integrovaná doprava, a.s., ktorá je koordinátorom Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. „Našim hlavným cieľom bolo zistiť potenciál a toky SIM kariet v rámci Bratislavského a Trnavského kraja. Dnes máme ďalší doplnkový zdroj dát, ktorý využívame na plánovanie a zvyšovanie kvality verejnej dopravy v regióne,“ povedala generálna riaditeľa Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. Zuzana Horčíková.

Z údajov, ktoré boli zozbierané za obdobie od 26. 11. 2018 do 9. 12. 2018 vyplýva, že na území Bratislavského a Trnavského kraja bolo lokalizovaných 1 329 654 SIM kariet, ktoré mali dennú aj nočnú polohu na území niektorého z krajov. Z toho 925 397 kariet malo dennú a nočnú lokalizáciu v tej istej obci a 404 257 kariet dochádzalo do inej obce.
Každý zber dát a ich spracovanie majú svoje limity a BID ich pri svojej práci a plánovaní zohľadňuje. V prípade analýzy o lokalizácii polôh SIM kariet je preto dôležité rešpektovať fakt, že 1 SIM karta nepredstavuje vždy jednu osobu, nakoľko časť populácie disponuje viac ako jednou SIM kartou. Pri spracovaní dát sa však pracovalo len s aktívnymi hlasovými SIM kartami.

„Zozbierané dáta budú slúžiť na prípravu dokumentu, ktorý poslúži ako podklad na rozšírenie IDS BK do susedného Trnavského kraja. Už v priebehu leta by malo dôjsť k integrácii železničného uzla Trnava do IDS BK, vďaka čomu cestujúci z Trnavy budú môcť pri cestovaní do Bratislavy a celého Bratislavského kraja využívať všetky výhody IDS BK. V najbližších mesiacoch spracujeme dokument, ktorý posúdi možnosti a etapizáciu rozšírenia IDS BK do Trnavského kraja,“ doplnila Zuzana Horčíková.

Spracované výstupy z dát o lokalizácii polôh SIM kariet poskytne Bratislavská integrovaná doprava, a.s. na vyžiadanie aj ďalším samosprávam a orgánom štátnej správy.
Projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie INTERREG SubNodes.
Obrázok používateľa
EmBe
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 1182
Založený: 24. Jan 2010 21:33
Bydlisko: ZA/ZV

Re: IDS BSK - Integrovaný dopravný systém BA kraja

Odoslaťod EmBe » 17. Okt 2019 09:33

Juraj Droba
14 h ·
BEH NA DLHÚ TRAŤ. ALEBO KOĽAJNICU?

Prioritou kraja je koľajová doprava. Naším cieľom je posilňovať existujúcu infraštruktúru a zároveň robiť v doprave kroky, ktoré presahujú aj jedno či dve volebné obdobia. Situácia je alarmujúca, preto musia všetci zainteresovaní hráči spolupracovať.

Včera sme sa o tom rozprávali s Generálnym riaditeľom ŽSR Jurajom Tkáčom. Nevenovali sme sa iba víziám a tomu, ako bude koľajová doprava vyzerať o desať rokov. V najbližších dňoch sa začínajú budovať dlhoočakávané záchytné parkovisko v Ivanke pri Dunaji, onedlho bude otvorené aj v Šenkviciach a Pezinku.

A sú pred nami aj ďalšie záchytné parkoviská, prestupné terminály či zastávky. To všetko pôjde vďaka našej spolupráci jednoduchšie, pretože pre obce bude čoskoro pripravená jednotná zmluva a za jednotnú sumu na prenájmy pozemkov na ich budovanie.

Naším spoločným strategickým dokumentom, na ktorom s kolegami na župe a odborníkmi z oblasti dopravy pracujeme už vyše roka, je dokument Plán udržateľnej mobility, ktorý verejnosti predstavíme už budúcu jar. Práve tento dokument je kľúčový aj z pohľadu čerpania eurofondov, teda financovania rozvoja aj koľajovej dopravy za európske peniaze. Pretože tie budeme môcť v ďalšom programovom období čerpať práve na projekty, ktoré budú v Pláne.

A tie vizionárske ciele. Filiálka a nové koľajové spojenie bratislavských Vajnôr cez Groby do Pezinka. Je toho veľa. Týmto chcem poďakovať aj našej pani vicežupanke Alžbete Ožvaldovej, ktorá má oblasť dopravy na župe na starosti, za jej skvelú prácu.

https://www.facebook.com/jurajdroba/pos ... 5371220508

----
Bratislavský kraj, najlepšie miesto pre život
23. septembra, 19:28 ·
ĎALŠÍ KROK K LEPŠEJ DOPRAVE
V Malackách sme otvorili nové záchytné parkovisko. Šoféri môžu využiť až 91 parkovacích miest a cyklisti už onedlho aj prestrešené cyklostojany. Veríme, že čo najviac vodičov vymení ranné zápchy za tento ekologický a rýchly spôsob dopravy, odparkuje autá a presadne na hromadnú dopravu. Po Svätom Jure a Malackách do konca roka otvoríme parkovisko v Šenkviciach, nasledovať bude Dunajská Lužná, Pezinok, Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Nové Košariská a Zohor.

https://www.facebook.com/bratislavskykr ... 3162444963
Obrázok používateľa
EmBe
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 1182
Založený: 24. Jan 2010 21:33
Bydlisko: ZA/ZV

Re: IDS BSK - Integrovaný dopravný systém BA kraja

Odoslaťod EmBe » 02. Nov 2019 23:05

V decembri 2019 je v pláne vyhlásiť VO na TIOP Ružinov a Vrakuňa.
17.10. otvorili záchytné parkovisko v Ivánke pri Dunaji.
V pláne je aj zahustenie oddielov medzi BA a TT pre zvýšenie priepustnosti trate.
Obrázok používateľa
EmBe
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 1182
Založený: 24. Jan 2010 21:33
Bydlisko: ZA/ZV

Re: IDS BSK - Integrovaný dopravný systém BA kraja

Odoslaťod lostrail » 20. Nov 2019 02:15

Tak to dufam dovtedy bude aj mesto pripravene predlzit Ruzinovsku radialu. To zahustenie oddielov ma tesi. Uz len zvysok Bratislavskeho uzla a bude to mat cele zmysel. Tiez dufam, ze TIOP Ruzinov umozni zastavovat aj vlakom od Petrzalky a nie len od Komarna.
lostrail
pokročilý diskutujúci
 
Príspevky: 295
Založený: 19. Aug 2018 15:42

Re: IDS BSK - Integrovaný dopravný systém BA kraja

Odoslaťod sendvo » 20. Nov 2019 16:42

EmBe napísal:
V pláne je aj zahustenie oddielov medzi BA a TT pre zvýšenie priepustnosti trate.


nie je medzi bratislavou a nmnv ETCS2? ci tie stare masiny na to nevedia jazdit? :P
sendvo
diskutujúci
 
Príspevky: 113
Obrázky: 3
Založený: 24. Jan 2010 12:04
Bydlisko: Wien / Oesterreich (original Zilina)

Re: IDS BSK - Integrovaný dopravný systém BA kraja

Odoslaťod EmBe » 08. Dec 2019 22:08

Ponuka Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) pre Bratislavský samosprávny kraj od decembra 2019
https://www.zssk.sk/aktuality/bratislav ... ny-kraj-2/
Obrázok používateľa
EmBe
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 1182
Založený: 24. Jan 2010 21:33
Bydlisko: ZA/ZV


Naspäť na Železničná infraštruktúra

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 4 hostí.