Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja

sekcia venovaná stavebným a projekčným firmám ako aj mechanizmom a technike využívanej pri stavbách, respektíve údržbe diaľničnej a cestnej siete.

Moderátor: Moderátori

Odoslaťod Dialniciar » 08. Jún 2009 17:11

Objem stavebnej produkcie za štyri mesiace podľa Štatistického úradu SR medziročne klesol o 13,7 % na 1,497 mld. eur. Stavebná produkcia v apríli sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom po zohľadnení sezónnych vplyvov znížila o 3%.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 20:16

Odoslaťod Dialniciar » 05. Sep 2009 22:40

Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 20:16

Odoslaťod Dialniciar » 13. Jan 2010 13:39

Vláda na stredajšom zasadnutí schválila návrh novely zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v súvislosti s realizáciou projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP). Novela stavebného zákona upravuje problematiku preukazovania vlastníckych alebo iných práv k pozemku v stavebnom konaní a problematiku vyvlastňovania. Návrh novely stavebného zákona predložil na rokovanie vlády minister výstavby a regionálneho rozvoja Igor Štefanov so zapracovaním analýzy právnych predpisov vo vzťahu k realizovateľnosti PPP projektov. Novela stavebného zákona by mala nadobudnúť účinnosť 1. júla 2010.

Navrhovaná novela stavebného zákona pri preukazovaní vlastníckych alebo iných práv k pozemku v stavebnom konaní dopĺňa ako iné právo dohodu o budúcej zmluve o vecnom bremene. Odkazuje pritom na osobitný právny predpis upravujúci koncesie, resp. koncesné zmluvy, z ktorých musí vyplývať vlastnícke alebo iné právo k pozemku alebo stavbe, oprávňujúce stavebníka zriadiť na ňom požadovanú stavbu - PPP projekt.

Časť stavebného zákona týkajúca sa vyvlastnenia sa dopĺňa o možnosť vyvlastnenia alebo obmedzenia vlastníckeho práva k pozemkom alebo stavbám pre zriadenie alebo prevádzkovanie verejných letísk a leteckých pozemných zariadení vrátane ich ochranných pásiem, a to v spojitosti so zákonom o civilnom letectve (letecký zákon).

Upravujú sa aj prípady, kedy je predmetom vyvlastnenia nehnuteľnosť v exekučnom konaní. Náhradu za vyvlastňovanú nehnuteľnosť, ktorú nemožno vyplatiť, lebo je predmetom exekučného konania, má zložiť navrhovateľ na súde, ktorý rozhodol o vykonaní exekúcie. Ak je vyvlastňovaná stavba alebo pozemok predmetom exekučného konania, má stavebný úrad oznámiť začiatok vyvlastňovacieho konania, uskutočnenie ústneho pojednávania a rozhodnutie o vyvlastnení aj exekútorovi, ktorého poveril súd vykonaním exekúcie a ktorý nie je účastníkom vyvlastňovacieho konania.
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 20:16

Re: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja

Odoslaťod Dialniciar » 12. Apr 2010 16:41

Koncepciu štátnej bytovej politiky do roku 2015 z dielne Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) SR vláda SR schválila aj s pripomienkami. Do programu bol materiál zaradený 27. 1., ale kabinet o ňom prerušil rokovanie.

Pôsobnosť v oblasti bývania je podla koncepcie rozdelená medzi štát a obce a podnikatelskú sféru a občanov. V rámci Slovenska tieto subjekty predstavujú verejný a súkromný sektor. Na úrovni centrálnej štátnej správy má problematiku bytovej politiky v kompetencii MVRR. Štát pre oblasť bývania navrhuje právne normy, koncepcie a ekonomické nástroje na financovanie novopostavených a obnovu starších bytov. "Úloha štátu je predovšetkým vo vytváraní potrebného právneho a ekonomického prostredia stimulujúceho rozvoj bývania," uvádza sa v platnej Koncepcii štátnej bytovej politiky do roku 2010. Aktuálny dokument sa doladil s výhladom do roku 2015.

Zabezpečovať obstarávanie, schvalovanie a aktualizovanie územno-plánovacej dokumentácie sídiel zón, pripravovať programy rozvoja bývania a obnovy bytového fondu sú úlohy miest. "Stav bytového fondu v SR nie je vyhovujúci," potvrdilo MVRR. Transformácia vlastníckych práv totiž prispela k mnohým nevyriešeným problémom modernizácie a obnovy bytových domov. Podla rezortu "pre riešenie nedostatku bytov a obnovy bytového fondu sa uplatňujú ekonomické nástroje. Umožňujú financovanie výstavby a obnovy bytových domov aj bez vstupného kapitálu".

Ekonomické nástroje vytvorené štátom na financovanie výstavby a obnovy bývania sú dotačné a úverové. Štát dotuje tie obce a mestá, ktoré žiadajú MVRR o zdroje na financovanie projektov v rámci Programu rozvoja bývania (PRB). Peniaze tak smerujú na projekty výstavby nájomných obecných bytov a technickej infraštruktúry a u starších bytových domov (BD) na odstránenie systémových porúch. Na takýto typ projektu môže žiadatel popri dotácii z PRB súbežne získať aj úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).

Medzi úverové nástroje patria ŠFRB, stavebné sporenie, hypotekárne úvery a komerčné úvery, ktoré banky poskytujú
obyvatelstvu na bývanie a investorom a developérom na realizáciu projektov výstavby BD. Úverový program, ktorý je v réžii ŠFRB, prispieva k obnove bytových domov a od 1. júla 2009 vďaka novému programu zateplovania aj k úspore energie v BD.

Zdroj: http://www.metrostav.sk/sk/aktuality/ak ... ail?id=284
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 20:16

Re: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja

Odoslaťod Dialniciar » 05. Jún 2010 18:44

Na základe uznesenia vlády SR č. 54/2010 bude dňa 30.6.2010 ukončená aktualizácia webového obsahu http://www.build.gov.sk/mvrrsr/index.php , nakoľko rezort výstavby zanikne, respektíve sa jeho agenda presunie pod iné ministerstvá. :idea:
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 20:16

Predchádzajúca

Naspäť na Stavebné a projektové firmy + Stavebné a údržbové stroje

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.