D3 tunel Horelica

sekcia venovaná tunelom a príslušným stavbám

Moderátor: Moderátori

Odoslaťod random » 29. Feb 2008 12:09

ale toto som ja nerobil :))) je pekne ale kusok roztrasene ;) ja viem ze sa to neda dobre udrzat ale 5km je voci 500m ine kafe na ruky :)))
Obrázok používateľa
random
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 75
Založený: 04. Feb 2005 09:34

Odoslaťod Milos » 16. Máj 2008 14:40

Tunel Horelica tento víkend uzavrú :arrow:

http://www.ta3.com/sk/reportaze/84221_tunel-horelica-na-kysuciach-bude-cez-vikend-uzavrety

Uzávierka potrvá od soboty 6:45 do nedele 18:00
Obrázok používateľa
Milos
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 419
Založený: 15. Feb 2005 16:20

Odoslaťod Dialniciar » 08. Jún 2009 19:54

Dobrý článok o tuneli Horelica aj s fotkami :arrow:

http://www.dialnice.info/viewtopic.php?t=12017
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod Dialniciar » 07. Júl 2009 12:11

Cestný tunel Horelica z pohľadu technologického vybavenia

07.07.2009

Cestné tunely nepredstavujú len ich stavebnú časť, ale rozumieme nimi aj technologické zariadenia, ktoré slúžia na zabezpečenie plynulého­ a bezpečného prejazdu cestných vozidiel. Zabezpečujú spoľahlivú funkčnosť tunela ako celku nielen pri bežnej prevádzke, ale aj pri servisnej činnosti, údržbe a mimoriadnych udalostiach, akými sú porucha vozidla v tuneli, nehoda či požiar. Včasná detekcia vzniknutej udalosti môže zachraňovať životy pasažierov vozidiel i materiálne hodnoty.

Obrázok

Dopravný systém – riadenie dopravy

Integrovaný systém riadenia dopravy tvorí sústava zvislých dopravných značiek – svetelných i lamelových, umiestnených v návestných rezoch. Okrem tunelovej rúry zahŕňa aj úseky pred tunelom – od križovatky Oščadnica (cestné návestné rezy CNR 6, 5, 4) a za tunelom po križovatku Čadca (CNR 3, 2, 1). V tunelovej rúre sú svetelné dopravné značky umiestnené v piatich tunelových návestných rezoch (TNR 1 – 5) vo výške 5,2 m.

Obrázok

Riadenie dopravy pozostáva z nastavenia dopravného značenia podľa jednotlivých prevádzkových stavov, ktoré môžu v úseku riadenia dopravy nastať. Sú to štandardný režim premávky, znížená rýchlosť v oboch smeroch na 60 km/h, znížená rýchlosť na 40 km/h, havária v tuneli, nehoda v tuneli, uzavretý smer jazdy Žilina – Čadca, uzavretý smer jazdy Čadca – Žilina, kyvadlová doprava v ľavom/pravom jazdnom pruhu tunela a plánovaná uzávierka tunela. Dopravný režim sa deje automaticky zásahom riadiaceho systému tunela alebo manuál­nym nastavením operátorom.

Osvetlenie tunela

Účelom osvetlenia je zaistiť v priebehu dňa i noci bezpečnú a plynulú premávku pri zrakovom pohodlí účastníkov premávky. Akomodačné svietidlá zabezpečujú plynulý prechod pri vjazde do tunela z úrovne jasu mimo tunela na úroveň jasu v tuneli a naopak (asymetrické tunelové svietidlá – sodíkové výbojky 400 W). Ďalšími použitými svietidlami sú prechodové svietidlá v strednej časti tunela (dvojzdrojové svietidlá – sodíkové výbojky 150 W/250 W) a požiarne svietidlá (asymetrické svietidlá 2 × 40 W).

Vetranie

Vetranie tunela Horelica pozostáva z dvoch dvojíc axiálnych prúdových ventilátorov zavesených na klenbe tunelovej rúry v hlavnom tuneli s možnou reverzáciou prevádzky. Počas normálnej prevádzky tunela sú ventilátory väčšinou vypnuté, na odvetranie tunelovej rúry stačí prirodzené prúdenie vzduchu v tuneli. Pri požiari musia byť vypnuté, zapínajú sa preto manuálne podľa potreby na podporu zásahových síl až po evakuovaní užívateľov tunela z nebezpečnej zóny.

Paralelne s tunelom je situovaná úniková štôlňa spojená s tunelovou rúrou dvoma priečne umiestnenými únikovými chodbami so samostatnými únikovými miestnosťami. Úniková štôlňa i samostatné únikové miestnosti sú vybavené dvoma redundantnými ventilátormi. Na riadenie vetrania tunela sa využívajú meracie zariadenia na meranie opacity, koncentrácie CO, rýchlosti a smeru prúdenia vzduchu, ako aj nárastu teploty v tuneli pri požiari.

Bezpečnostné vybavenie
Tvorí ho desať skríň SOS, z ktorých šesť je v tunelovej rúre a dve dvojice sa nachádzajú pred portálmi po oboch stranách vozovky. Skrine predstavujú zvukovo izolované, chránené miesto, odkiaľ sa môže účastník premávky spojiť s útvarmi zabezpečujúcimi rýchly zásah v prípade potreby. Sú vybavené telefónnym prístrojom s tlačidlami núdzového volania, záchrannými maskami pre osoby so zdravotným postihnutím, dvoma hasiacimi prístrojmi, hasičskou sekerou a páčidlom na vyslobodzovanie. Pri otvorení dverí sa automaticky aktivuje signál pre centrálny riadiaci systém tunela o manipulácii so skriňou SOS. Ak osoba pri použití SOS skrine zdvihne z vidlice telefónne slúchadlo, automaticky sa nadviaže telefonické spojenie s dispečerským telefónom centrály tunela. Všetky hovory sa zaznamenávajú záznamovým zariadením.

Obrázok

Bezdrôtové spojenie

Slúži hlavne na zabezpečenie komunikácie bezpečnostných zložiek – hasičského a záchranného zboru, zdravotnej záchrannej služby a polície v prípade mimoriadnej udalosti v tuneli. Navyše, v tuneli zabezpečuje príjem mobilných telefónnych sietí, prevádzkovú a servisnú službu, príjem rozhlasovej stanice Slovensko 1 na frekvencii 103,5 MHz. Umožňuje hlasový vstup operátora do vysielania Slovenského rozhlasu v oblasti tunela pri potrebe informovania alebo varovania vodičov v prípade mimoriadnej udalosti.

Požiarne zabezpečenie (EPS, požiarny vodovod, požiarne osvetlenie)
Pravdepodobnosť vzniku požiaru motorového vozidla v tuneli je rovnako veľká ako na otvorenej komunikácii. Vzhľadom na obmedzený priestor je situácia pri požiari veľmi vážna, pretože dochádza k rýchlemu nárastu teploty, vzniku jedovatých plynov a následnej panike medzi užívateľmi tunela. Preto je v tuneli nainštalovaná elektropožiarna signalizácia (EPS) pozostávajúca z lineárneho teplotného hlásiča typu Fibrelaser II. Na strope tunelovej rúry je inštalovaný senzorový kábel s priemerom 8 mm s dvoma optickými vláknami. Kábel sníma teplotu v tunelovej rúre pomocou spätného rozptylu laserového lúča v optickom vlákne. Vyhodnocovaním úrovne signálu z EPS možno určiť miesto vzniku požiaru veľmi rýchlo a presne ho lokalizovať. V SOS skriniach sú navyše tlačidlové hlásiče požiaru, ktoré sa nachádzajú aj v únikových cestách.

Na požiarne zabezpečenie tunela slúži aj požiarny vodovod s hydrantmi umiestnenými priamo v tunelovej rúre v požiarnych výklenkoch ostenia tunela a pred tunelom na voľnom priestranstve. Je určený na hasenie požiaru príslušníkmi HaZZ, prípadne ho možno využiť pri čistení tunela.

V spodnej časti ostenia tunela sú umiestnené už spomínané požiarne svietidlá, ktoré slúžia na núdzové osvetlenie tunela v prípade požiaru.

Kamerový dohľad – uzavretý TV okruh

Významným prvkom na zabezpečenie bezpečnosti prevádzky tunela je kamerový systém. Spolu s kamerami mimo tunelovej rúry ho tvorí pätnásť farebných i čiernobielych kamier. Ďalšie dve kamery umožňujú sledovanie dopravnej situácie na križovatke Oščadnica a križovatke Čadca. Účelom kamerového systému je sledovať dopravu pred tunelom a v jeho bezprostrednom okolí, dopravu v tuneli vrátane okolia vstupov do únikových chodieb a SOS skríň, ako aj únikových chodieb. Obraz sa prenáša na dispečing riadenia prevádzky tunela, prípadne na centrálny dispečing SSC v Bratislave. Z videokamier sa robí záznam snímanej videoinformácie, ktorý slúži pre potreby HaZZ, políciu a prevádzkovateľa tunela. Kamery v tuneli sa využívajú aj na kontrolné meranie rýchlosti prechádzajúcich vozidiel, prípadne na indikovanie stojaceho vozidla v tuneli.

Centrálny riadiaci systém a vizualizácia

Sleduje a riadi všetky technologické zariadenia v tuneli a súvisiacich objektoch. Na základe vstupných informácií vyhodnocuje z technologických celkov priebeh dopravnej situácie v tuneli a okolí z hľadiska plynulosti a bezpečnosti dopravy. Všetky režimy tunela a priľahlých úsekov sa riadia pomocou komunikačného rozhrania a programového prostredia na jednotlivých procesných úrovniach. Na základe vstupných informácií z jednotlivých technologických zariadení tunela a informácií o doprave nastaví cez výstupné zariadenia dopravného značenia príslušný optimálny dopravný režim. Ak došlo k havarijnej situácii zavinenej nehodou, zmene fyzikálnych parametrov v tuneli alebo poruche technologického zariadenia, vyhlási poplach a uzatvorí tunel. Vizualizácia umožňuje sledovanie a riadenie procesov a režimov v reálnom čase priamo na monitoroch operátorov v dispečingu riadenia tunelovej prevádzky. Skutočný dátový stav sa archivuje na redundantných serveroch pre prípad rekonštrukcie predchádzajúcich režimov technológie tunela. Centrálny riadiaci systém sleduje a vyhodnocuje aj meranie fyzikálnych veličín v tuneli – smer a rýchlosť vetra, opacitu, teplotu atď.

Napájanie tunela elektrickou energiou

Zabezpečuje prívod elektrickej energie pre bezporuchovú prevádzku elektrických zariadení tunela buď elektrickou energiou dodávanou z rozvodnej siete, alebo energiou zo zdroja náhradného napájania. Tunel je z rozvodnej siete napájaný z dvoch 22 kV liniek napájajúcich dva transformátory, z ktorých jeden slúži ako stopercentná záloha.

Obrázok

Keďže uvedené linky nie sú od seba nezávislé, sú v systéme napájania tunela použité dva zdroje neprerušiteľného napájania – UPS zabezpečujúce v prípade výpadku hlavného napájania tunela náhradné napájanie počas asi 15 minút. V prípade takéhoto stavu musí najneskôr do 5 minút nabehnúť zdroj náhradného napájania – dieselagregát, t. j. motorgenerátor (MG).

Spustenie MG riadi automaticky centrálny riadiaci systém, prípadne ho môže spustiť operátor tunela manuálne. MG preberá napájanie vybranej záťaže – technológie, súčasne zabezpečuje dobíjanie batérií UPS – spolu do času podľa obsahu prevádzkovej náplne dieselagregátu (asi 4 hodiny).

Záver

Tunel bol odovzdaný do prevádzky v októbri roku 2004. Jeho technologické vybavenie plne vyhovuje normám Európskej únie pre bezpečnosť prevádzky v cestných tuneloch. Počas roka má tunel plánované odstávky, pri ktorých sa kontroluje správna činnosť jednotlivých technologických celkov. Odstávky sú situované do období s najmenšou hustotou dopravy na danom úseku ciest, aby obchádzková trasa mestom Čadca nebola dopravne preťažená. Snahou je počet odstávok znižovať, servis technológie vykonávať počas riadnej prevádzky tunela, prípadne ich trvanie skracovať na nevyhnutne potrebný čas. Mimo týchto odstávok tunela je v pravidelných štvrťročných intervaloch vykonávaná prehliadka elektropožiarnej signalizácie tunela, čo je dané vyhláškou Ministerstva vnútra SR.

Charakteristika cestného tunela Horelica

*dĺžka tunelovej rúry: 605 m
*šírka vozovky: 9 m
*sklon smerom od Žiliny: 4% v oblúku 5 000 m
*prejazdná výška tunela: 4,8 m
*výška klenby od vozovky: 7 m
*dvojpruhový tunel – obojsmerná premávka
*povolená max. rýchlosť: 80 km/h


Ing. Milan Veliký
Foto: autor, Transtech, a. s.

Milan Veliký je absolventom EF SVŠT v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako hlavný koordinátor servisu technológie tunela Horelica pre združenie PKB-SYTELI.

http://www.asb.sk/inzinierske-stavby/do ... -3091.html
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Odoslaťod sergej » 20. Júl 2009 15:14

Nerešpektovanie dopravného značenia

"V súvislosti s výmenou poškodených mostných záverov pristúpila NDS k dopravným obmedzeniam na ceste I/11 – obchvat mesta Čadca a to tak, že v smere do Žiliny uzatvorila už od križovatky v meste Čadca celý jazdný pás (vrátane jazdného pásu v tunely Horelica) až po križovatku Krásno nad Kysucou. Zároveň v tuneli Horelica v uzatvorenom jazdnom páse prebiehajú servisné a údržbové práce (čistenie kanalizácie, vozovky, servis technológie). Na videozázname zo dňa 18.07.2009 je ťahač s návesom s poľským evidenčným číslom, ktorý nerešpektoval stále a dočasné dopravné značenie. Z veľkého množstva uvádzame nerešpektovanie napr. premenlivého dopravného značenia o uzatvorení tunela Horelica, dopravnej značky s prikázaným smerom jazdy, dopravnej značky upozorňujúcej na zákaz odbočenia, dopravnej značky – zákaz vjazdu všetkých vozidiel, dopravných kužeľov atd. Kamionista svojou jazdou ohrozoval nielen ostatných účastníkov cestnej premávky, ale aj pracovníkov NDS vykonávajúcich údržbu tunela a pracovníkov dodávateľských firiem podieľajúcich sa na výmenách mostných záverov a stavbe protihlukovej steny."
20.07.2009

záznam z bezpecnostnych kamier: http://www.ndsas.sk/video-tyzdna/?prm3=21

--

co k tomu dodat...
Obrázok používateľa
sergej
administrátor
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 157
Založený: 20. Feb 2005 09:28
Bydlisko:

Odoslaťod dusans » 20. Júl 2009 19:08

Dokedy majú trvať dopravné obmedzenia na obchvate Čadce, vrátane tunela Horelica?
dusans
pokročilý diskutujúci
 
Príspevky: 370
Obrázky: 17
Založený: 18. Jún 2009 12:05
Bydlisko: KNM

Odoslaťod Dialniciar » 22. Júl 2009 10:45

Jazde v protismete nezabránila ani spustená rampa - vodiči ju obišli :arrow:

http://www.dialnice.info/viewtopic.php?p=91776#91776

:!: :evil:
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Re: D3 tunel Horelica

Odoslaťod rybana1 » 11. Dec 2015 09:10

zníženie najvyššej dovolenej rýchlosti – z 80 km/h na 60 km/h
http://www.ndsas.sk/aktuality-kysuckym-tunelom-bez-rizika/44372s49134c
rybana1
pokročilý diskutujúci
 
Príspevky: 313
Obrázky: 17
Založený: 23. Apr 2014 09:00
Bydlisko: TT

Re: D3 tunel Horelica

Odoslaťod legal » 11. Dec 2015 10:55

rybana1 napísal:zníženie najvyššej dovolenej rýchlosti – z 80 km/h na 60 km/h


Nebodaj tým chcú naznačiť, že by sa hodila aj druhá rúra :twisted: ?
legal
diskutujúci
 
Príspevky: 113
Obrázky: 5
Založený: 11. Máj 2006 19:59

Re: D3 tunel Horelica

Odoslaťod Andrej » 11. Dec 2015 11:19

Je to z dovodu kolon siahajucich od Cadce az do tunela pre chybajuci usek CA- Svrcinovec.
Andrej
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 608
Založený: 08. Feb 2005 16:57

Re: D3 tunel Horelica

Odoslaťod LubosG » 11. Dec 2015 11:27

Andrej, nemal si na mysli kolóny vznikajúce v smere od tunela Horelica do Čadce, z dôvodu chýbajúceho nasledujúceho úseku Ca-Svrčinovec? Alebo sa vytvárajú aj nebodaj kolóny od Čadce smerom k tunelu (smer ZA)?
D1 NM
Obrázok používateľa
LubosG
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 87
Založený: 13. Jan 2007 18:16
Bydlisko: BpJ/NM

Re: D3 tunel Horelica

Odoslaťod Andrej » 11. Dec 2015 11:39

Mas pravdu, myslel som kolony iba v smere do Cadce. V opacnom smere to podla mna nema az taky vyznam, hoci tam sa kvoli rozbiehajucim kamionom casto ani neda ist o moc rychlejsie. Tiez v tom nevidim zmysel cez vikend a v nocnych hodinach.
Andrej
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 608
Založený: 08. Feb 2005 16:57

Re: D3 tunel Horelica

Odoslaťod Miro » 11. Dec 2015 15:24

Neviem čo riešia, veď na to je tam premenlivé DZ, aby mohli rýchlosť obmedzovať operatívne podľa situácie. Už som tam videl svietiť aj 40 km/h, keď husto snežilo a šmýkalo sa. Keď je to potrebné, tak tunel kvôli kolónam aj zatvárajú, často o tom počuť v zelenej vlne.
Miro
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3
Založený: 12. Jún 2005 19:47

Re: D3 tunel Horelica

Odoslaťod Kanky » 11. Dec 2015 23:53

LubosG napísal:Andrej, nemal si na mysli kolóny vznikajúce v smere od tunela Horelica do Čadce, z dôvodu chýbajúceho nasledujúceho úseku Ca-Svrčinovec? Alebo sa vytvárajú aj nebodaj kolóny od Čadce smerom k tunelu (smer ZA)?

Kolony byvaju aj od Svrcinovca, ale len po Tesco krizovatku, dalej to uz ide
Z opacnej strany je to horsie, ale tak pouziva sa aj semafor pred tunelom, aby sa nestalo v tuneli
Cestou, necestou...
Obrázok používateľa
Kanky
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 739
Založený: 30. Nov 2011 12:29
Bydlisko: Vychodňar w Krakowie

Re: D3 tunel Horelica

Odoslaťod Miro » 12. Dec 2015 12:17

Obávam sa, že kvôli "bezpečnosti" bude max. 60 km/h v oboch smeroch (prečo by nemohla byť len v smere do CA?) a budú to tam tvrdo merať.
Miro
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3
Založený: 12. Jún 2005 19:47

Re: D3 tunel Horelica

Odoslaťod Tomas PO » 12. Dec 2015 20:18

klasicka lenivost... :(
ako je to vlastne v sucasnosti s PDZ? Moze aj spravca komunikacie menit MPR bez suhlasu KDI?
ta neznam ci ne hej
Obrázok používateľa
Tomas PO
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 944
Založený: 03. Okt 2006 23:43
Bydlisko: Presov

Re: D3 tunel Horelica

Odoslaťod expwy » 12. Dec 2015 20:29

Bez polície nemôžeš zmeniť rýchlosť nikde a dokonca ani žiadnu dopravnú značku.
Obrázok používateľa
expwy
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 133
Založený: 08. Apr 2005 09:30

Re: D3 tunel Horelica

Odoslaťod Tomas PO » 12. Dec 2015 20:47

dakujem za odpoved. a ako to funguje v horelici, kde (a to je v podstate doteraz jediny usek) pravidelne menia PDZ? sedi v SSUD prislusnik policajneho zboru, alebo si operativne telefonuju?
ta neznam ci ne hej
Obrázok používateľa
Tomas PO
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 944
Založený: 03. Okt 2006 23:43
Bydlisko: Presov

Re: D3 tunel Horelica

Odoslaťod milan_KM » 13. Dec 2015 11:11

Značenie funguje dobre. Včera večer aj napriek hmle bola 80ka.
milan_KM
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 266
Založený: 05. Mar 2012 23:31

Re: D3 tunel Horelica

Odoslaťod LubosG » 13. Dec 2015 16:52

Kanky napísal:
LubosG napísal:Andrej, nemal si na mysli kolóny vznikajúce v smere od tunela Horelica do Čadce, z dôvodu chýbajúceho nasledujúceho úseku Ca-Svrčinovec? Alebo sa vytvárajú aj nebodaj kolóny od Čadce smerom k tunelu (smer ZA)?

Kolony byvaju aj od Svrcinovca, ale len po Tesco krizovatku, dalej to uz ide
Z opacnej strany je to horsie, ale tak pouziva sa aj semafor pred tunelom, aby sa nestalo v tuneli


Kanky, s tými kolónami aj v smere od Svrčinovca po Čadcu, môže byť. Niekoľko týždňov dozadu som z vlaku videl súvislú kolónu vozidiel od Svčinovca až po spomínanú križovatku Tesco v Čadci, posúvajúcu sa len veľmi pomaly a sporadicky, v niektorých miestach vôbec (v dopoludňajšom čase to bolo). Neviem či je toto skôr pravidlom alebo takéto niekoľko km kolóny vznikajú výnimočne, v prípade nehody ap.
D1 NM
Obrázok používateľa
LubosG
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 87
Založený: 13. Jan 2007 18:16
Bydlisko: BpJ/NM

Re: D3 tunel Horelica

Odoslaťod rempo » 14. Dec 2015 12:12

kolóny sú každý deň okrem víkendu o rana až do nejakej siedmej večer spôsobuje to hlavne veľmi veľké množstvo kamiónov a železničný prejazd ktorí zastaví premávku a pokiaľ sa kolóny rozplynú tak zase ide vlak,včera už bola osadená 60-tka spolu zo zákazom otáčania to iste aj PDZ
História a súčasnosť výstavby diaľničnej siete na Slovensku na stránke http://www.historiadialnic.sk/
Obrázok používateľa
rempo
zaslúžilý diskutujúci
 
Príspevky: 684
Obrázky: 2129
Založený: 22. Feb 2010 00:25

Re: D3 tunel Horelica

Odoslaťod Miro » 16. Dec 2015 10:45

viewtopic.php?f=35&t=21072

Takže trvale max. 60 km/h na celom úseku od Oščadnice po Čadcu v oboch smeroch. Načo tam majú PDZ?
Miro
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 3
Založený: 12. Jún 2005 19:47

Re: D3 tunel Horelica

Odoslaťod LubosG » 16. Dec 2015 13:59

Na celom úseku, už od križovatky od Oščadnice :roll: ?? Myslel som, že MPR bude znížená len v tuneli, max. v jeho blízkom okolí (pred portálmi)? Spolu s tunelom je to obmedzenie na dĺžke viac ako 3 km, vlastne, ak je tá 60-ka až po križovatku pri Tescu, je to úsek cca 5km. Skutočne je toto zníženie rýchlosti opodstatnené, hlavne ten úsek od Oščadnice po tunel a tiež opačne v smere od tunela na ZA? Len čas asi ukáže ako to pomôže a či vôbec.
D1 NM
Obrázok používateľa
LubosG
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 87
Založený: 13. Jan 2007 18:16
Bydlisko: BpJ/NM

Re: D3 tunel Horelica

Odoslaťod milan_KM » 16. Dec 2015 19:24

Dnes bola pred tunelom ďalšia smrteľná nehoda a opäť čelne kamión s osobným. Ten úsek je ako zakliaty a očividne ani 60ka tomu moc nepomáha.
milan_KM
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 266
Založený: 05. Mar 2012 23:31

Re: D3 tunel Horelica

Odoslaťod maher » 16. Dec 2015 21:14

tá 60-ka ešte viac znervózni vodičov a budú mať snahu predbiehať
maher
diskutujúci
 
Príspevky: 137
Obrázky: 9
Založený: 31. Máj 2015 15:12

PredchádzajúcaĎalšia

Naspäť na Tunely

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 3 hostí.