Stránka 1 z 1

MF SR: Kritériá pre výber projektu PPP

OdoslaťOdoslané: 21. Jan 2009 20:22
od Dialniciar
Dňa 30. 12. 2008 zverejnilo MF SR aktualizovaný metodický dokument „Osnova projektového zámeru PPP projektu a kritériá pre jeho výber“, ktorý obsahuje mechanizmus výberu projektových zámerov, ktorých zadávatelia sa uchádzajú o konzultačnú a finančnú podporu zo schémy technickej pomoci pre PPP. Zároveň bol otvorený náhradný termín na predkladanie projektových zámerov na účely poskytnutia konzultačnej a finančnej podpory pre PPP projekty.

Projektové zámery možno predkladať v termíne 01.01.2009 – 28.02.2009. Podrobný postup pri predkladaní projektových zámerov je uvedený v aktualizovanom materiáli „Príručka pre predkladateľa projektového zámeru“.

ZDROJ: Asociácia PPP

http://www.asociaciappp.sk/?a=novinka&id=98

... odkazy na dokumenty z 1. príspevku ...

OdoslaťOdoslané: 21. Jan 2009 20:24
od Dialniciar